[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Geodeetilised võrgud


Geodeetiliseks võrguks nimetatakse maastikul kindlustatud ja ühtses koordinaatide süsteemis olevat geodeetiliste punktide kogumit, millest lähtutakse geodeetilistel mõõtmistel ja topograafilistel mõõdistamistel.
Geodeetiliste võrkude rajamisel lähtutakse põhimõttest "üldisest üksikasjadesse", mille kohaselt rajatakse alguses suurema täpsusega, kuid hõredam võrk, mida seejärel järk-järgult tihendatakse väiksema täpsusega võrguga.
Riiklik plaaniline põhivõrk peab tagama Eesti territooriumi kaardistamise ja andmekogude pidamise ühtses koordinaatide süsteemis.

Riiklik kõrgusvõrk kindlustab kogu Eesti territooriumi ulatuses ühtse ja täpse kõrguste süsteemi, mis on kõrguslikuks aluseks geodeetilistele mõõtmistele, topograafilistele mõõdistamistele ja teaduslikele uurimistöödele.

Riiklik gravimeetriline võrk tagab Eesti territooriumil täpse ja usaldusväärse raskuskiirenduse andmestiku ühtses gravimeetrilises süsteemis, mis võimaldab gravimeetriliste tööde tulemusi kontrollida ja viia ühtsele tasemele, et neid siis rakendada erinevate teaduslik-tehniliste ülesannete, nagu geoidi arvutus, kõrgtäpse kõrgusvõrgu tasandus, geodünaamilised uuringud, geoloogiline kaardistamine, metroloogiateenistus jne. lahendamiseks.

Juhendid

 
 
 
 
_