Üldistatud topoandmed 1:250 000

Andmestik on loodud Eesti topograafia andmekogu andmete generaliseerimisel mõõtkavadetailsusele 1:250 000 ning need võiks sobida väikesemõõtkavaliste ülevaatekaartide loomiseks.

Andmete koosseis (kihi nimetus - sisu ning tärkandmete kirjeldus):

  • Tee - riigimaanteed ning asulate põhitänavad; tärkandmed: tüüp, teeregistri number ja nimetus
  • Vooluvesi - jõed, ojad ja kanalid; tärkandmed: tüüp, keskkonnaregistri kood ja nimetus
  • Rööbastee - raudtee põhitrassid; tärkandmed puuduvad
  • Piir - Eesti vabariigi riigipiir maismaal ja merel ning Eesti-Vene kontrolljoon maismaal ja veekogudes; tärkandmed: tüüp
  • Kohanimi - suuremate asustusüksuste (linnad, alevid, alevikud), märgalade, merelahtede, saarte ja poolsaarte, pinnavormide ning piirkondade nimed; tärkandmed: tüüp ja nimetus
  • Kõlvik - eristatud hoonestatud ala, puistu, märgala, lage ala, veekogu; tärkandmed: tüüp, veekogu puhul ka nimetus
Andmete põhiomadused
Vorming Esri SHP, MapInfo TAB, AutoCAD DXF, AutoCAD DXF ver. 2000/2001/2002
Andmestruktuur vektor punktid, jooned, pinnad
Mõõtkava 1:250 000
Uuendamise sagedus viimane uuendamine 2016.a november
Litsents Maa-ameti avaandmete litsents
Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile. Näiteks: "Aluskaart, Maa-amet 2016"

Andmete allalaadimine

Eesti kaart 1:250 000 andmetest
1:250 000 andmeid illustreeriv joonis

Kontakt

avaandmed@maaamet.ee

Viimati muudetud: 28.02.2024 10:40
Tagasi algusesse