Huvitavat lugemist

Saaga

Saaga on digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond, mis võimaldab kõigil huvilistel tutvuda enimkasutatavate ja huvipakkuvamate Rahvusarhiivi üksustes ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide digitaalsete koopiatega. Näiteks saab Saagas uurida vanu kaarte:

Tallinna linnaarhiivi kaardikogu on ka Saaga kaudu leitav:

DIGAR

DIGAR-ist leiab huvitavaid artikleid vanadest ajalehtedest, näiteks:

Eestikeelsed aadressi- ja telefoniraamatud aastatest 1901-1940

Eestikeelsed aadressi- ja telefoniraamatud aastatest 1901-1940 digiteeris Rahvusraamatukogu. Raamatud on kättesaadavad DIGAR-i keskkonnas.

Tegemist on olulist faktiinfot pakkuvate ajalooallikatega, mis

  • koondavad teavet konkreetse haldusüksuse kohta (ettevõtted, asutused maakondade, valdade järgi);
  • annavad ülevaate kohalike omavalitsuste struktuurist;
  • koondavad infot asutuste ja organisatsioonide kohta, tuues ära nende struktuuri ja ülesanded;
  • sisaldavad teavet isikute kohta (tegevusala, aadress jne).

Näiteks aastate 1930-1940 aadressiraamatud olid suureks abiks omandireformi elluviimisel, sest nende raamatute alusel sai täpsustada esivanematele kuulunud elukoha ja vara andmeid.

Ajaloolised aadressiraamatud

Telefoni- ja aadressiraamatuteni jõuab mitmel viisil.

  1. DIGARi kollektsioonidelehel klõpsata Aadressraamatud. Edasi toimetada vastavalt juhistele.
  2. Pealkirja järgi leiab need DIGARI aadressraamatute koondlehelt. 
  3. Otsida võib ka DIGARi avalehel. Jälgida juhiseid.

Vaata lisaks

Eesti kohanimeraamat

Meie aadressiandmete osakonna töötajate koostatud Eesti mahukaim aadressiandmete ülevaade "Aadressiandmete käsiraamat" on kõigile kättesaadav alates 2011. aasta oktoobrist ja käsiraamatut täiendatakse pidevalt.


Viimati muudetud: 28.03.2024 11:05
Tagasi algusesse