Eesti põhikaart 1:10 000

Eesti põhikaart 1:10 000 on digitaalne suuremõõtkavaline topograafiline kaart, mida toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest.

Kaardile kantud info: maakasutus, kommunikatsioonid (teed, elektriliinid), asustus, hüdrograafia, pinnamood, toponüümid, reljeef. Kihtide ja nähtuste täpsema loetelu ning ruumiobjektide arvud iga kihi lõikes leiab tabelist.

Kaardi põhiomadused
Vorming Esri GDB, ESRI Shape, MapInfo TAB, GeoTIFF (värviline ja mustvalge kaart)
Andmestruktuur vektorkaart ja rasterkaart
Mõõtkavadetailsus 1:10 000, tihealad 1:5000
Uuendamise sagedus kord aastas (2024. aasta Eesti põhikaart on loodud ETAK andmetest seisuga 28.10.2023)
Litsents Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile ning märkida andmete vanus. Näiteks: "Eesti põhikaart 2024, Maa-amet"

Kaardil on mitu väljundit: vektorkaart, värviline rasterkaart (reljeefvarjutusega ja ilma reljeefvarjutuseta) ja mustvalge rasterkaart.


Viimati muudetud: 09.04.2024 09:42
Tagasi algusesse