Planeeringute andmed

Kõik kehtestatavad planeeringud peavad vastama planeerimisseaduse kohaselt riigihalduse ministri poolt kehtestatud määrusele, mis sätestab nõuded kehtestatud planeeringute vormistamisele ja ülesehitusele.

Tulenevalt planeerimisseadusest peab planeeringu koostamise korraldaja saatma planeeringu kehtestamise teate maakatastri pidajale ehk Maa-ametile 14 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

Planeeringute andmekogusse (PLANK) esitatavad planeeringuandmed

Rahandusministeeriumil on valminud üleriigiline ühtne planeeringute andmekogu (PLANK), mis koondab kokku kõik kehtestatud planeeringud.

Planeeringu koostamise korraldajal tuleb esitada alates 01.11.2022 kehtestatud planeeringud planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul kehtestamisest arvates.

Planeeringute andmekogu asub aadressil www.planeeringud.ee.
Andmekogu kasutamise juhendid on leitavad siit: PLANK juhendid.

Teemakohast:

3D andmete rakendus ja teenused

Planeeringute teenused ja kaardirakendused

Satilao kasutamine omavalitsuses

X-GIS 2 tutvustus

Alateemad

Andmete kasutamine

Seotud õigusaktid

Kontakt

planeeringud@maaamet.ee


Viimati muudetud: 02.01.2024 08:56
Tagasi algusesse