Geoloogilised kaardid 1:400 000

Geoloogilisi teemakaarte mõõtkavas 1:400 000 on viis. Kaardid katavad kogu riigi territooriumi.
Kaartide autor on 2017. a lõpus likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

Andmete põhiomadused
Vorming Esri SHP, Esri MPK, MapInfo TAB
Andmestruktuur vektor punktid, jooned, pinnad
Mõõtkava 1:400 000
Litsents Andmete kasutamisel palume viidata. Näiteks: "Eesti pinnakatte kaart (1:400 000). Koostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus 2006, korrastas Maa-amet 2019"

Kaartide kirjeldused

Pinnakatte kaart (1:400 000)

Näitab värviliste aladena pinnakatte peamisi settetüüpe, lisaks ka pinnavorme (oosid, voored, otsamoreenid, mõhnastikud) ning pinnakattesetetega täitunud aluspõhjalisi orge.

Pinnakatte kaardi (mõõtkavas 1:400 000) kohta annab lisateavet seletuskiri (1999) ( 6.9 MB, 5.12.2013 ) .

Kaardirakendusse pinnakatte kaardile

Aluspõhja kaart (1:400 000)

Iseloomustab Eesti aluspõhja kronostratigraafilist liigestust lademete järgi (erinevalt geoloogilise baaskaardi (mõõtkavas 1:50 000) aluspõhja teemakaardist, kus antakse litostratigraafiline kirjeldus kihistutena). Lademeid eristatakse üksteisest värvi ja indeksi alusel. Indeksi suur algustäht viitab ladestule, kuhu vastav lade kuulub ja temale järgnev alakirjas number ladestikule.

Lisaks lademetele on näidatud suuremad rikked (kivimite normaallasumust katkestavad lõhed ja fleksuurid), pinnakattesetetega täitunud aluspõhjalised orud, lõuna-põhja suunaline läbilõige ning aluspõhja stratotüüpide asukohad (samad tugiläbilõiked, mis geoloogilisel baaskaardil). 

Aluspõhja kaardi (mõõtkavas 1:400 000) kohta annab lisateavet seletuskiri (1997) ( 6.5 MB, 6.05.2016 ) .
Aluspõhja kaardi trükiversioon (1997) ( 12.5 MB, 12.03.2019 )

Kaardirakendusse aluspõhja kaardile

Aluskorra kaart (1:400 000)

Värvide ja mustritega kirjeldatakse peamiseid aluskorra struktuure ja kivimikomplekse. Samajoontega kujutatakse aluskorra lasuva pinna sügavust. Punased jooned markeerivad rikkevööndeid. Aluskorra rikked on tekkeaja järgi jaotatud Fanerosoikumi-aegseteks (nooremad kui 541 milj. a) ja Proterosoikumi-aegseteks (vanemad kui 541 milj. a). Lisaks näidatakse kaardil aluskorda ulatuvate puuraukude asukohti (osa geoloogilise baaskaardi faktilisest materjalist).

Aluskorra geoloogilise kaardi (mõõtkavas 1:400 000) kohta annab lisateavet seletuskiri (2002) ( 10.4 MB, 6.05.2016 ) .

Kaardirakendusse aluskorra kaardile

Hüdrogeoloogia kaart (1:400 000)

Kujutab põhjaveekihte -ja komplekse, andes ülevaate aluspõhjakivimite veeandvusest ja kollektoromadustest.

Veel on näidatud läbilõiked, suuremad rikked (kivimite normaallasumust katkestavad lõhed ja fleksuurid), pinnakattesetetega täitunud aluspõhjalised orud, põhjavee ülevoolu piirkonnad ning maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (survepinna samakõrgusjooned).
Hüdrogeoloogia kaardi trükiversioon (1998) ( 3 MB, 12.03.2019 )

Kaardirakendusse hüdrogeoloogia kaardile

Põhjavee kaitstuse kaart (1:400 000)

Kujutab värviliste aladena maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikku kaitstust maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest.

Lisaks on näidatud veekompleksi iseloomustus (kas maapinnalt esimene aluspõhjaline veekompleks on lõheline ja karstunud (lubja- ja dolokivi), poorne (liivakivi või aleuroliit) või ilma olulise põhjaveevaruta/veepide (savi). Sarnaselt hüdrogeoloogia kaardile on näidatud ka põhjavee ülevoolu piirkonnad ning maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (survepinna samakõrgusjooned).

Põhjavee kaitstuse kaardi (mõõtkavas 1:400 000) kohta annab lisateavet seletuskiri (2001) ( 2.7 MB, 17.12.2009 ) .
Põhjavee kaitstuse kaardi trükiversioon (2001) ( 13.2 MB, 12.03.2019 )

Kaardirakendusse põhjavee kaitstuse kaardile

Andmete kasutamine

Video kaardirakenduse kasutamisest

Video täiendavatest X-GISi ja QGISi võimalustest

Videos (al. 45 min) näidatud QGISi fail ja teenused ( 99.1 KB, 14.12.2023 )

Geoloogilised kaardid 1:400 000 kaardirakendus

Kontakt

Ivo Sibul


Viimati muudetud: 14.12.2023 13:45
Tagasi algusesse