Geoloogiline baaskaart 1:50 000

Eesti geoloogiline baaskaart on kaardikomplekt, mis annab informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist, võimaldamaks selle ratsionaalset kasutamist ning kaitset. Komplekti kuuluvad pinnakatte, aluspõhja, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstuse teemakaardid ja neid täiendav andmestik (faktiline materjal, geofüüsika, maavarad). Digitaalsete kaartide mõõtkava 1:50 000 viitab andmete tihedusele ja kaartide täpsusastmele.

Euroopa ja naaberriikide kogemused näitavad, et mõõtkava 1 : 50 000 on üleriigilise geoloogilise kaardistuse jaoks optimaalne. Eesti kompleksne geoloogiline kaardistamine mõõtkavas 1 : 50 000 sai alguse 1980-ndatel aastatel. Kaardistamistöid on läbi viinud erinevate nimedega riigieelarvelised geoloogia uurimisasutused. 2023. a. seisuga on ca 100-st Eesti maismaad hõlmavast baaskaardi lehest geoloogiline andmestik olemas ligikaudu 60 kohta, kuid suur osa sellest on veel digitaliseerimata ja süstematiseerimata. Digitaliseerimata geoloogiline kaardimaterjal on kättesaadav geoloogiafondi kaudu.

Aastatel 2003-2017 oli riikliku geoloogilise kaardistamise tellijaks ning kaardiandmete haldajaks ja levitajaks Maa-amet, kaarti koostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Alates 2018. a-st korraldab geoloogilist kaardistamist Eesti Geoloogiateenistus, Maa-amet jätkab andmete levitamist.

Kaardimaterjal avalikustatakse Maa-ameti kaardiserveris 1:50 000 geoloogilise baaskaardi kaardirakenduses. Rakenduses on vaadeldavad, trükitavad ja ruumiobjektidena allalaetavad nähtused, mida iseloomustavad maapõue stratigraafilise liigestuse ( 497.1 KB, 26.05.2020 ) ja teiste geoloogilise baaskaardi nähtuste ( 1.2 MB, 1.06.2020 ) loendid.

Andmete põhiomadused
Vorming Esri GDB, SHP, MapInfo TAB
Andmestruktuur vektor punktid, jooned, pinnad
Mõõtkava 1:50 000
Uuendamise sagedus vastavalt vajadusele, uute andmete laekudes
Litsents Maa-ameti avaandmete litsents
Andmetele viitamine: "Eesti geoloogiline baaskaart, Maa-amet, Eesti Geoloogiateenistus 2024"

Andmete kasutamine

Video kaardirakenduse kasutamisest, lisavõimalused X-GISis ja QGISis

Videos (al. 45 min) näidatud QGISi fail ja teenused ( 99.1 KB, 14.12.2023 )

Video WMS, WFS teenuste kasutamisest

Kaardirakendus 1:50 000 geoloogiline baaskaart

Alateemad

Kontakt

Ivo Sibul

Viimati muudetud: 14.12.2023 13:48
Tagasi algusesse