1:50 000 geoloogilise baaskaardi failide allalaadimine

Sellelt lehelt saab korraga alla laadida kogu geoloogilise baaskaardi levitusandmebaasi levinumates GIS vormingutes. Eraldi on alla laaditavad uuringupunktide andmestik (sama info sisaldub ka suuremas andmebaasis), peamiselt uuringupunktide alusel interpoleeritud võrkmudelid lahutusega 50 m, geofüüsikaliste mõõtmiste alusel loodud varjutusmudelid ning uuringupunktide vahele moodustatud läbilõiked.

Kogu levitusandmebaas

 • GDB ( 68.7 MB, 11.12.2023 ) -  ESRI FileGDB 
 • SHP ( 77.2 MB, 11.12.2023 ) - ESRI shape
 • TAB ( 42.2 MB, 11.12.2023 ) - MapInfo tab 

Uuringupunktid

 • GDB ( 10 MB, 11.12.2023 ) - ESRI FileGDB 
 • SHP ( 6.9 MB, 11.12.2023 ) - ESRI shape 
 • TAB ( 6 MB, 11.12.2023 ) - MapInfo tab 
 • XLSX ( 26.7 MB, 11.12.2023 ) - MS Exceli xlsx 

Soovitusi

1. ESRI gdb ning shp andmetele on lisatud ArcGIS stiilifail. Nähtusklasside loenditele

vastava kujunduse saamiseks saab ArGIS keskkonnas luua kaardikihtidele seosed stiilifailis toodud koodide abil.

2. Üksikute kihtidena kaardiakna ulatuses või rakenduses enda poolt joonistatud/üles laaditud pindobjekti piires saab faile nii tabel- kui vektorandmetena alla laadida 1:50 000 geoloogia kaardirakenduses (vt kaardirakenduse kasutusjuhendit ( 2.2 MB, 10.05.2021 ) , pt 5).

Rasterandmed

 • värvilised 50x50m lahutusega võrkmudelid ( 5.4 MB, 11.12.2023 ) - pinnakatte paksuse, aluspõhja reljeefi ja kristalse aluskorra reljeefi mudelid tif-vormingus (GISis kasutamiseks, koos legendiga, ilma kõrgusväärtusteta)
 • mustvalged 50x50m lahutusega võrkmudelid ( 76.2 MB, 11.12.2023 ) - pinnakatte paksuse, aluspõhja reljeefi ja kristalse aluskorra reljeefi mudelid tif-vormingus (GISis kasutamiseks, koos kõrgusväärtustega)

NB! Tegemist on tuletispindadega. Mudelite loomiseks kasutatud uuringupunktide varieeruva tiheduse tõttu võib tegelik maapõue ehitus võrkmudelitest oluliselt erineda. 

Baaskaardi lehed

PDF kaardid ja seletuskirjad (fail avaneb aastaarvul klõpsates) NB! allpool toodud nimekiri ei sisalda kõiki praeguseks valminud kaarte. Kogu digitaalne kaardimaterjal on allalaetav vektorandmetena (vt ülespoole) ja lisatud kaardirakendusse. Kõik seletuskirjad on kättesaadavad siin.

Loetavuse huvides laaditakse tabel vaikimisi loendi vormis. Kui soovite lülitada tabeli vaatesse, vajutage   nuppu. Täisekraanis tabelit näeb kui vajutada   nuppu. Veergude komplekti muutmiseks valige nad rippmenüüst  . Väljade sisu on võimalik filtreerida ka tekstiotsinguga.

 • AP - Aluspõhi
 • APR - Aluspõhja reljeef
 • Q - Pinnakate
 • QP - Pinnakatte paksus
 • GM - Geomorfoloogia
 • HG - Hüdrogeoloogia
 • PVK - Põhjavee kaitstus
 • MG - Aeromagneetilised anomaaliad
 • GRB - Gravitatsioonijõu anomaaliad
Kaardileht AP APR Q QP GM HG PVK MG GRB Seletuskiri
Hiiumaa 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
5312 Ikla 2021
5314 Häädemeeste 2021
5332 Pärnu 2021; 2017 (vahearu.) ( 3 MB )
5334 Pärnu-Jaagupi 2021; 2017 (vahearu.) ( 3.5 MB )
5422 Võru 2015 ( 3.4 MB ) 2015 ( 3.9 MB ) 2011 ( 9.7 MB ) 2013 ( 6 MB ) 2013 ( 5.7 MB ) 2016 ( 2.8 MB ) 2014 ( 6 MB ) 2010 ( 5.4 MB ) 2016 ( 7.9 MB )
5441 Tartu 2005 ( 2.8 MB ) 2005 ( 1.8 MB ) 2006 ( 3.9 MB ) 2005 ( 2.1 MB ) 2007 ( 3.6 MB ) 2007 ( 3.1 MB ) 2007 ( 3.9 MB ) 2004 ( 1.9 MB ) 2004 ( 1.5 MB ) 2007 ( 7.5 MB )
6244 Pakri 2012 ( 810.5 KB ) 2012 ( 691.6 KB ) 2013 ( 1.5 MB ) 2012 ( 631.2 KB ) 2013 ( 812.2 KB ) 2013 ( 760.4 KB ) 2013 ( 704.2 KB ) 2013 ( 4.3 MB ) 2013 ( 788.5 KB ) 2013 ( 13.8 MB )
6312 Järvakandi 2017 ( 4 MB ) 2017 ( 10.2 MB ) 2017 ( 6.9 MB ) 2017 ( 11.4 MB ) 2020 2020

2017 ( 30.4 MB )

2020

6314 Rapla 2016 ( 12.5 MB ) 2016 ( 9.5 MB ) 2016 ( 12.7 MB ) 2016 ( 10.6 MB ) 2018 2018

2017 (osal.) ( 36.4 MB )

2020

6324 Paide 2016 ( 2.1 MB ) 2016 ( 1.7 MB ) 2017 ( 3 MB ) 2016 ( 2 MB ) 2017 ( 3.8 MB ) 2017 ( 2 MB ) 2017 ( 1.9 MB ) 2016 ( 3.9 MB ) 2016 ( 3 MB ) 2017 ( 16.9 MB )
6331 Keila 2013 ( 2.4 MB ) 2013 ( 1.3 MB ) 2014 ( 5.2 MB ) 2014 ( 1.6 MB ) 2014 ( 3.1 MB ) 2014 ( 1.8 MB ) 2014 ( 2.1 MB ) 2013 ( 5.2 MB ) 2013 ( 4.2 MB ) 2014 ( 14.4 MB )
6332 Kohila 2011 ( 1.6 MB ) 2011 ( 1.4 MB ) 2012 ( 4.2 MB ) 2011 ( 1.4 MB ) 2012 ( 3 MB ) 2012 ( 2 MB ) 2012 ( 1.8 MB ) 2010 ( 5.8 MB ) 2010 ( 4 MB ) 2012 ( 14.7 MB )
6333 Paldiski 2008 ( 1.3 MB ) 2008 ( 1.9 MB ) 2008 ( 3 MB ) 2008 ( 1.1 MB ) 2009 ( 1.9 MB ) 2008 ( 1.1 MB ) 2010 ( 1.3 MB ) 2008 ( 3.4 MB ) 2008 ( 1.8 MB ) 2010 ( 7.5 MB )
6334 Tallinn 2003 ( 1.8 MB ) 2003 ( 1 MB ) 2003 ( 2.9 MB ) 2003 ( 1.5 MB ) 2003 ( 1.6 MB ) 2003 ( 2.5 MB ) 2003 ( 1.9 MB ) 2003 ( 1.3 MB ) 2003 ( 2 MB ) 2003 ( 149.3 KB )
6413 Järva-Jaani 2015 ( 2 MB ) 2015 ( 1.8 MB ) 2015 ( 2.9 MB ) 2015 ( 2.4 MB ) 2016 ( 3.5 MB ) 2016 ( 1.7 MB ) 2016 ( 3.7 MB ) 2015 ( 4.3 MB ) 2015 ( 3.2 MB ) 2017 ( 31.7 MB )
6431 Tapa 2010 ( 1.8 MB ) 2010 ( 1.6 MB ) 2010 ( 3.6 MB ) 2010 ( 1.7 MB ) 2010 ( 2.8 MB ) 2011 ( 2.2 MB ) 2011 ( 1.6 MB ) 2007 ( 3.7 MB ) 2007 ( 2.7 MB ) 2011 ( 13.5 MB )
6432 Väike-Maarja 2014 ( 2.6 MB ) 2014 ( 1.6 MB ) 2014 ( 3.2 MB ) 2014 ( 2.1 MB ) 2014 ( 2 MB ) 2014 ( 2 MB ) 2014 ( 1.9 MB ) 2014 ( 5 MB ) 2014 ( 3.9 MB ) 2015 ( 14.2 MB )
6533 Sillamäe 2008 ( 1.1 MB ) 2008 ( 862.2 KB ) 2008 ( 2.7 MB ) 2008 ( 979.8 KB ) 2009 ( 1.7 MB ) 2009 ( 1.3 MB ) 2009 ( 1.6 MB ) 2008 ( 4.6 MB ) 2008 ( 2.9 MB ) 2009 ( 9 MB )
6534 Narva 2008 ( 994.8 KB ) 2008 ( 785.1 KB ) 2008 ( 2 MB ) 2008 ( 820.9 KB ) 2009 ( 1.5 MB ) 2009 ( 1.1 MB ) 2009 ( 1.1 MB ) 2008 ( 3 MB ) 2008 ( 2.2 MB ) 2009 ( 7.8 MB )

Viimati muudetud: 11.12.2023 21:44
Tagasi algusesse