Kaardiruudustikud allalaadimiseks

 • 1:2 000 kaardilehtede jaotus
  MapInfo TAB formaadis ( 2 MB, 29.12.2023 )
  ESRI Shape formaadis ( 1.3 MB, 29.12.2023 )
  MicroStation DGN v7 formaadis ( 1.8 MB, 21.09.2018 )
  Tabeli struktuur TAB ja SHP formaadi korral
  • NR - kaardiruudu number 1:2 000 lehtede jaotuse järgi
  • NR10000 - kaardiruudu number 1:10 000 lehtede jaotuse järgi
  • LENNUAEG - kõige uuema ortofoto lennukuupäev (sh madallende arvestades)
  • GSD - kõige uuema ortofoto piksli suurus
  • ALS_RING1 - esimese ringi (2008-2011) kevadise tavalennu aerolaserskaneerimise aasta
  • ALS_RING2 - teise ringi (2012-2015) kevadise tavalennu aerolaserskaneerimise aasta
  • ALS_RING3 - kolmanda ringi (2017-2020) kevadise tavalennu aerolaserskaneerimise aasta
  • ALS_RING4 - neljanda ringi (2021-2024) kevadise tavalennu aerolaserskaneerimise aasta
  • ALS_MADAL - kõige uuema kevadise madallennu aerolaserskaneerimise aasta
  • ALS_METS - kõige uuema suvise metsandusliku lennu aerolaserskaneerimise aasta
  • ALS_AASTAD - kõikide kevadiste aerolaserskaneerimise lendude toimumise aastad, "m" täht aastaarvu järel tähistab madallendu
    
 • 1:10 000 (Eesti põhikaardi) kaardilehtede jaotus
  MapInfo TAB formaadis ( 80.7 KB, 29.12.2023 )
  ESRI Shape formaadis ( 57.9 KB, 29.12.2023 )
  MicroStation DGN v7 formaadis ( 88.1 KB, 21.09.2018 )
  Tabeli struktuur TAB ja SHP formaadi korral
  • NR - kaardiruudu number 1:10 000 lehtede jaotuse järgi
  • PK_AASTAD - Eesti põhikaardi täiskaardistuste aastad
  • LENNUAEG - kõige uuema tava- või metsandusliku lennu ortofoto lennukuupäev
  • GSD - kõige uuema tava- või metsandusliku lennu ortofoto piksli suurus
  • NGR_AEG - kõige uuema metsandusliku valevärvi ortofoto lennukuupäev
    
 • 1:20 000 (Eesti põhikaardi) kaardilehtede jaotus ESRI Shape formaadis ( 18.2 KB, 29.05.2023 )
 • 1:50 000 kaardilehtede jaotus ESRI Shape formaadis ( 8.4 KB, 22.04.2013 )
 • 1:100 000 kaardilehtede jaotus ESRI Shape formaadis ( 7 KB, 16.05.2016 )
 • 1:200 000 kaardilehtede jaotus ESRI Shape formaadis ( 6.1 KB, 16.05.2016 )

Viimati muudetud: 15.03.2023 10:52
Tagasi algusesse