Laadi ETAK andmed alla

  Allolevad ruumiandmed on igaühele vabaks kasutamiseks. Palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Aluskaart: Maa-amet 2024 või 18.07.2024"). Andmeid alla laadides nõustute avaandmete kasutamise tingimustega.

Küsimused ja tagasiside on oodatud aadressil avaandmed@maaamet.ee.

Eesti topograafia andmekogu tuumandmed

Kaardilehe otsing

Kaardilehtede piire ja numbreid näeb kaardirakenduses 1:2000, 1:10000 ja 1:20000 lehtede jaotuse järgi.

 
 
Kogu Eesti andmestik korraga
Kogu Eesti andmestik teemade kaupa
TeemaEsri SHPMapinfo TABMicrostation DGNAutocad DWG
Ehitised SHP (124M) TAB (99M) DGN (88M) DWG (111M)
Kõlvikud SHP (595M) TAB (391M) DGN (491M) DWG (831M)
Pinnamood SHP (11M) TAB (7.5M) DGN (8.6M) DWG (10M)
Tehnovõrgud SHP (2.8M) TAB (1.8M) DGN (2.2M) DWG (2.6M)
Transport SHP (161M) TAB (109M) DGN (116M) DWG (175M)
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised SHP (280M) TAB (178M) DGN (218M) DWG (330M)
NB! Teemade kaupa arhiivifailid ei sisalda abikihti "alusdokumendid" (vajadusel saab selle kihi alla laadida viite kaudu, mille leiab Abimaterjalid sektsioonist)
Tuletiskihid
TeemaEsri SHPMapinfo TABMicrostation DGNAutocad DWG
Eesti looduse infosüsteemi seisuveekogude ETAK tervikruumikujud SHP (7.7M) TAB (5.1M) DGN (6.5M) DWG (12M)
Eesti looduse infosüsteemi vooluveekogude ETAK tervikruumikujud SHP (18M) TAB (11M) DGN (14M) DWG (26M)
Abimaterjalid
Andmed uuenevad automaatselt igal nädalavahetusel.

Viimati muudetud: 28.05.2020 14:54
Tagasi algusesse