Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK reaalsusmudeli nähtuste kataloog
  1. Nähtuste kataloog
  2. Gruppide loetelu
  3. Päring nähtuste andmebaasi:
    ( näiteks sisestades sõna 'tee', leiate andmed nii "raudtee" kui ka "maaparandussüsteem" kohta )

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse