EuroBoundaryMap

EuroBoundaryMap (EBM) projekti alustati 1992.aastal esialgse nime SABE (Seamless Administrative Boundaries of Europe) all.  EBM geo-andmebaas vastab 1:100 000 mõõtkava täpsusele ja praegusel ajal hõlmab 41 Euroopa riigi andmeid, mida on järjepidevalt uuendatud Euroopa riikide rahvuslike kaardistuse või katastriandmetega tegelevate asutuste (NMCA)  poolt. Kõige uuem versioon EBM v. 7.0 valmis jaanuaris, 2013.

EBM puhul kasutatav koordinaatsüsteem on geodeetiline referentssüsteem ETRS-89 (pikkus- ja laiuskraadid kümnendsüsteemis).

EBM geo-andmebaas sisaldab järgmist infot:

 • Euroopa riikide administratiiv- ja statistiliste üksuste geomeetriat alates detailsemast kohalikust tasandist kuni riikliku tasandini;
 • riikide administratiivüksuste ja -tasemete nimed (Unicode-UTF8 ja ASCII) ja unikaalsed hierarhiat iseloomustavad struktureeritud koodid (UID-d);
 • kõikide administratiivtasemete ühtsustatud koodisüsteemi, milles sisaldub erinevate rahvuslike tasemete tähistus ja nende omavaheline suhe;
 • viited Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kõikide administratiivüksuste LAU ja NUTS statistilistele koodidele;
 • administratiivüksuste maismaal ja vees asuvate alade eristamine (näiteks rannikuveed või järved).
 • Võrreldes eelmiste versioonidega on EBM v7.0 geo-andmebaas mõnevõrra muutunud:
 • mitmed muudatused andmestruktuuris, mis on tingitud kasutajate soovidest ja samuti INSPIRE administratiivüksuste andmespetsifikatsiooniga arvestamisel;
 • kasutatav koordinaatsüsteem on WGS84 asemel nüüd ETRS89.

EBM tootmisspetsifikatsioon on kooskõlas ISO 19131 nõuetega. EBM v7.0 kvaliteet on kontrollitud ISO 19113 nõuete kohaselt ja tulemused on dokumenteeritud. EBM v7.0 ja kõikide rahvuslike kaastööde metaandmed baseeruvad ISO 19115 standardil ja INSPIRE metaandmete rakendamise reeglitel v1.2.

EBM andmebaasi saab rakendada kui geograafilist taustsüsteemi. Tüüpilisemad nende andmete kasutusalad on:

 • turundusanalüüsid;
 • sotsiaalmajanduslikud analüüsid;
 • demograafilised analüüsid;
 • väärtusanalüüsid;
 • piiriüleste projektide geograafiline taustsüsteem.

Maa-amet on osalenud selles projektis algusest peale. Täpsemat informatsiooni EBM projekti ja andmete kättesaadavuse kohta saab EuroGeographics-i kodulehelt.

Kontakt

Anu Kaljula


Viimati muudetud: 27.11.2019 14:34
Tagasi algusesse