Juhendid, nähtuste loendid, seletuskirjad

Geoloogilisel baaskaardil kujutatud nähtustest annavad ülevaate maapõue stratigraafiliste üksuste ja geoloogilise baaskaardi nähtuste loetelud ning levitusandmebaasi kirjeldus. 

Lisaks loodavatele teemakaartidele talletatakse ka informatsioon nende koostamisel kasutatud faktilise materjali (puurkaevud, -augud, paljandid ja vaatluspunktid) kohta. Teemakaartide kohta annab lisatevat seletuskiri:

Osade piirkondade kohta on kaardistamise käigus koostatud detailsemad aruanded koos metoodika kirjeldusega:

Varasemad kaardistusjuhendid
Juhend Seletuskiri
2005 ( 2.7 MB, 13.11.2014 )
2006 ( 5 MB, 13.11.2014 ) 2006 ( 1.7 MB, 13.11.2014 )
2007 ( 3.1 MB, 13.11.2014 )
2008 ( 1.6 MB, 13.11.2014 ) 2008 ( 5.2 MB, 11.12.2009 )
2009 ( 1.7 MB, 13.11.2014 ) 2009 ( 2.9 MB, 11.12.2009 )
2010 ( 1.4 MB, 13.11.2014 ) 2010 ( 3 MB, 8.01.2010 )
2013 ( 1.6 MB, 25.01.2013 ) 2013 ( 3.1 MB, 25.01.2013 )
2015 ( 1.6 MB, 2.02.2015 ) 2015 ( 4.6 MB, 21.03.2017 )

Kontakt

Ivo Sibul


Viimati muudetud: 13.02.2022 03:44
Tagasi algusesse