Mullastiku kaardi tekkelugu

Mullastiku kaart koostati Maa-ameti tellimusel vahemikus juuli 1997-märts 2001. Kaardi digitaliseeris OÜ E.O.Map Lõuna ja kaardid koostas OÜ Agrimento. Kaardi koostamise Maa-Ameti poolseks kureerijaks oli kinnisvara hindamise osakond.

Digitaalkaart koostati 1:10 000 mõõtkavas DGN formaadis (koos Microsoft Access andmebaasiga) ning Eesti põhikaardi koordinaatsüsteemis (L-EST). Kaardi koostamisel olid aluseks omaaegsete suurmajandite ja metskondade mullastiku kaardid. Varem 1: 5000 mõõtkavas koostatud kaardid vähendati ja generaliseeriti 1:10 000 mõõtkavale vastavalt.

Kaardi koostamisel kehtisid samad sisulised nõuded, nagu käsitsi tehtud töö puhul, sama oli ka muldade kaardistamisüksuste nimestik. Kaardilehe piiresse jäävate maakasutuste või nende osade mullastiku kaardid skaneeriti aluskaardile, kusjuures sobitati kokku mõlemate kaartide alussituatsioon (teed, jõed ja ojad, muude veekogude piirid, kuivendusvõrk, metsakvartalid ning kõlvikute piirid). Skaneeritud kaardil tehti mullastiku kaardi koostamise tööd (ühtlustati mullapiirid ja -andmestik maakasutuste piiridel, kaasajastati muldade kaardistamisüksuste ja muude mullanäitajate tähistused ja tehti vajalikud parandused nendes kaardi osades, kus pärast skaneerimiseks kasutatava kaardi koostamist oli mullastiku kaarti korrigeeritud või tehtud mullastiku väliuurimistööd).

Maa-ametis säilitatakse:

  1. Mullastiku kaardi värviline väljatrükk katastrikaardi kilele.
  2. Mullastiku kaardi värviline väljatrükk katastrikaardi paberile.

Viimati muudetud: 02.09.2020 14:20
Tagasi algusesse