Endiste majandite maakasutusplaanid

Kuni 1989. aastani valmistatud fotoplaane kasutati põhiliselt sotsialistlike põllumajandusettevõtete (kolhoosid, sovhoosid) maakasutusplaanide koostamiseks, riikliku maade arvestuse pidamiseks ja maakorraldustööde läbiviimiseks. Maakasutusplaanid sisaldavad põllumajanduskõlvikute, metsa- ja soomaade kontuure ning pindalasid 0,1 ha täpsusega. Maakasutusplaanide originaalid on säilinud Maa-ameti andmekogude arhiivis.

Olemasolev mõõtkava: 1:10 000

Kaardi kasutamine

Müük ja koopiate tegemine

Kontakt

kartograafiaarhiiv@maaamet.ee
5332 2517

Viimati muudetud: 24.04.2023 16:33
Tagasi algusesse