Geoidi andmete tellimine

Eesti geoidi mudeli EST-GEOID2017 kasutamist reguleerib Tallinna Tehnikaülikooli ja Maa-ameti vahel sõlmitud litsenstileping ja peadirektori käskkiri nr 1-1/18/44, mis kinnitab litsentsilepingu vormid.

Geoidi mudel antakse kasutusse tasuta. Litsentsisaaja tagab, et mudeli kasutamine kannab viidet: Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.

Geoidi mudeli kasutusõiguse taotlemine

  1. Geoidi mudeli kasutamiseks täidab taotleja taotlusvormi, näidates taotleja äriühingu nime, registrikoodi, kontaktisiku nime, meiliaadressi ja telefoninumbri.
  2. Taotleja allkirjaõiguslik isik nõustub ühepoolselt meie pakutava litsentsilepinguga. Litsentsilepingule kirjutab alla juriidilise isiku või riigiasutuse juht või volitatud esindaja. Viimasel juhul lisatakse esindaja volitusi tõendav dokument.
  3. Litsentsilepingu allkirjastamine
    • digitaalsel allkirjastamisel palume märkida äriühingu nimi ja saata BDOC konteiner e-kirjaga aadressil maaamet@maaamet.ee
    • paberkandjal allkirjastades palume täita litsentsilepingul vastavad väljad ja saata allkirjastatud litsentsileping (originaal) aadressil Mustamäe tee 51, Tallinn 10621
  4. Litsentsileping registreeritakse dokumendihaldussüsteemis 5 (viie) tööpäeva jooksul. Pärast lepingu registreerimist saadab litsentsiandja 5 (viie) tööpäeva jooksul litsentsisaaja e-mailile mudeli kasutamiseks vajalikud andmed ASCII formaadis ning lepingu registreerimisnumbri ja jõustumise aja.

  Taotleja andmed
 


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:07
Tagasi algusesse