ALS IV ring 2021-2024

Aerolaserskaneerimise (ALS) neljandat ringi jätkati 2017. aastal soetatud seadmega Riegl VQ-1560i

Andmete kogumise parameetrid ja lennuprogramm on sama, mis kolmanda ringi (2017-2020) puhul. Igal aastal kaetakse veerand Eestit kevadel ja veerand Eestit suvel. Täiendavalt kogutakse andmeid veel tiheasustusaladelt ehk peamiselt linnadest.

ALS-i lennuprojektide parameetrid aerolaserskanneriga Riegl VQ-1560i
Lennukõrgus 1200 m 2000 m 2600 m 3100 m
(KEVAD) (KEVAD) (KEVAD) (SUVI)
Lennu otstarve Tiheasustusalade kaardistamine Pildistuse prioriteediga kaardistamine Üle-eestiline kaardistamine Metsanduslik kaardistamine
Keskmine punktitihedus 18 p/m² 3,5 p/m² 2,1 p/m² 0,8 p/m²
Keskmine punktivahe 0,26 m 0,64 m 0,72 m 1,64 m
Impulsisagedus 2×1000 kHz 2×350 kHz 2×350 kHz 2×150 kHz
Lennukiirus 203 km/h 241 km/h 278 km/h 278 km/h
Laseri võimsus 100% 100% 100% 100%

Neljanda ringi kõrguspunktide asukoht on arvutatud L-EST97 süsteemis. Punkti kõrgused on EH2000 süsteemi arvutatud kasutades geoidi mudelit EST-GEOID2017.

 Kõik kõrgusandmed (sh varasemate aastate andmed) on alates 1. jaanuarist 2018 EH2000 kõrgussüsteemis.

Andmetes on ka täpne mõõdistuse kellaaeg "Adjusted GPS time". Tegu on "GPS Standard time"-iga, millest on maha lahutatud 1x109 sekundit. See tähendab, et kasutajal  on võimalik täpselt teada saada, millal on andmed mõõdistatud. 

Alates 2017. aastast levitatavate ALS-i andmete klassifikatsioon:

1 - klassifitseerimata punktid
2 - maapind
5 - multipeegeldusel tekkinud esimesed ja vahepeegeldused
6 - ehitised1
7 - anomaalsed maapinnast madalamad punktid
9 - veekogud2
17 - mitmetasandiliste ristmike teise tasandi maapinna punktid2
18 - anomaalselt kõrged punktid
keypoint bit - maapinna iseloomulikud punktid (plaaniline kaugus >20 või kõrgusvahemik +/-0,3)
overlap bit - Ülekattuvusala punkt3

1 Ehitised on automaatselt klassifitseeritud ning võib esineda klassifitseerimisvigu. Metsanduslikul lennul on hõreda punktipilve tõttu kasutatud ETAK-i ehitiste kontuure.

2 Klassifitseerimisel on kasutatud ETAK-i veekogude (klass 9) või sildade/viaduktide (klass 17) piire. Klassi on viidud ainult algselt maapinnaks klassifitseeritud punktid (klass 2).

3 Alates 2018. aasta aerolaserskaneerimise andmetest.

 
Neljanda ringi raames lennatud alad (2021—...)
Aerolaserskaneerimise neljanda ringi ALS-i lendude ajakava. Kevad tähendab kaardistuslendu, suvi metsandusliku otstarbega mõõdistuslendu

Kontakt

Erkko Grünthal


Viimati muudetud: 28.12.2021 14:09
Tagasi algusesse