Laadi põhikaart alla

  Allolevad ruumiandmed on igaühele vabaks kasutamiseks. Palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Aluskaart: Maa-amet 2024 või 18.07.2024"). Andmeid alla laadides nõustute avaandmete kasutamise tingimustega.

Küsimused ja tagasiside on oodatud aadressil avaandmed@maaamet.ee.

Eesti põhikaart

Kaardilehe otsing

Kaardilehtede piire ja numbreid näeb kaardirakenduses 1:2000, 1:10000 ja 1:20000 lehtede jaotuse järgi.

 
 

2024. aasta Eesti põhikaart 1:10 000 on loodud ETAK andmetest seisuga 28.10.2023

Eesti põhikaarti tutvustav veebileht

Kogu Eesti andmestik rasterkaardina
Kogu Eesti andmestik korraga vektorkaardina
Abimaterjalid
Andmeid uuendatakse üks kord aastas, jaanuaris - veebruaris.

Viimati muudetud: 10.03.2021 13:33
Tagasi algusesse