Katastriüksuste allalaadimine

 NB! Muudatused allalaetavates andmetes

  • Igaöiselt uuenevad katastriüksuste andmed kogu Eesti kohta ühes failis.
  • Hetkel on probleeme Mapinfo failiga kus puuduvad täpitähed.
  • Muutunud on andmestruktuur.

Katastriüksuste piirid ja katastriüksuse andmed allaadimiseks.

Andmete põhiomadused
Vorming Esri SHP, Bentley DGN, MapInfo TAB, AutoCAD DXF
Andmestruktuur vektor pinnad
Uuendamise sagedus allalaetavad failid uuenevad igal ööl
Litsents Katastriüksused on avaandmed. Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile ning märkida andmete seisu kuupäev. Näiteks: "Katastriüksuste piirid: Maa-amet 23.04.2024"

Andmete kasutamine

DGN faili vormingus on TAG-i alt metaandmetena loetavad katastriüksuse tunnus ja aadress.

GIS tarkvara puudumisel saab katastriandmeid näha laadides alla SHP kaust ja avades tabelarvutusprogrammiga fail laiendiga .dbf.

Andmete struktuur (NB! kehtiv alates 08.04.2024)

SHP andmeväli Selgitus
tunnus Katastriüksuse tunnus
hkood Asustusüksuse kood
mk_nimi Maakonna nimetus
ov_nimi Omavalitsuse nimetus
ay_nimi Asustusüksuse nimetus
l_aadress Lahiaadress
registr Katastriüksuse esmaregistreerimise kuupäev
muudet Katastriüksuse viimase muudatuse kuupäev
siht1 1. sihtostarve
siht2 2. sihtostarve
siht3 3. sihtostarve
so_prts1 1. sihtostarbe protsent
so_prts2 2. sihtostarbe protsent
so_prts3 3. sihtostarbe protsent
pindala Katastriüksuse pindala
haritav Haritava maa kõlvik
rohumaa Loodusliku rohumaa kõlvik
mets Metsamaa kõlvik
ouemaa Õuemaa kõlvik
muumaa Muu maa kõlvik
kinnistu Kinnistu registriosa number
muutpohjus Katatastriüksuse viimane muudatus
omvorm Katastriüksuse omandivorm
maks_hind Maatüki maksustamishind
marked Katastriüksuse märked
ads_oid ADS objekti identifikaator, identifitseerib objekti läbi versioonide.
adob_id Aadressiobjekti versiooni unikaalne identifikaator (unikaalne üle kõikide objektide kõikide versioonide).
oiguslik_a Katastriüksuse viimase muudatuse õiguslik alus

Andmete struktuur (NB! kehtiv kuni 07.04.2024)

SHP/TAB GPKG Selgitus
TUNNUS Tunnus Katastriüksuse tunnus
HKOOD Haldusyksuse_kood Haldusüksuse kood
MK_NIMI Maakonna_nimi Maakonna nimetus
OV_NIMI Omavalitsuse_nimi Omavalitsuse nimetus
AY_NIMI Asustusyksuse_nimi Asustusüksuse nimetus
L_AADRESS Lahiaadress Lahiaadress
REGISTR Registreeritud Katastriüksuse esmaregistreerimise kuupäev
MUUDET Muudetud Katastriüksuse viimase muudatuse kuupäev
SIHT1 Sihtotstarve_1 1. sihtostarve
SIHT2 Sihtotstarve_2 2. sihtostarve
SIHT3 Sihtotstarve_3 3. sihtostarve
SO_PRTS1 SO_protsent_1 1. sihtostarbe protsent
SO_PRTS2 SO_protsent_2 2. sihtostarbe protsent
SO_PRTS3 SO_protsent_3 3. sihtostarbe protsent
PINDALA Pindala Katastriüksuse pindala
RUUMPIND Ruumikuju_pindala Katastriüksuse ruumikuju pindala
REG_YHIK Registreeritud_yhik Pindala registreerimise ühik
HARITAV Haritav_maa Haritava maa kõlvik
ROHUMAA Looduslik_rohumaa Loodusliku rohumaa kõlvik
METS Metsamaa Metsamaa kõlvik
OUEMAA Ouemaa Õuemaa kõlvik
MUUMAA Muu_maa Muu maa kõlvik
KINNISTU Kinnistu_nr Kinnistu registriosa number
MOODUST Moodustatud Maamõõtmise kuupäev
MOOTJA Moodistaja Maamõõtja nimetus
MOOTVIIS Moodustamisviis Moodustamisviis
OMVIIS Registreerimisviis Katastriüksuse registreerimise viis
OMVORM Omandivorm Katastriüksuse omandivorm
MAKS_HIND Maksustamishind Maa-ameti arvutatud maaüksuse maksustamishind €
MARKETEKST Marketekst Katastriüksuse märked

Andmete allalaadimine

Katastriüksused - kogu Eesti
(ajakohased andmed)

Vanemad piirid alates 2012

Katastriüksused maakondades
NB! uuenemine ajutiselt peatunud,
vt kuupäeva faili järel
:

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)


Viimati muudetud: 12.04.2024 11:32
Tagasi algusesse