Põlevkivi altkaevandatud alad

Andmestiku aluseks on Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi poolt aastatel 2014-2015 koostatud töö "Põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja stabiilsushinnangu andmine" ( 616.7 KB, 18.12.2015 )

Töö sisuks oli vanade põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja sidumine riikliku LEST97 koordinaatsüsteemiga. Kaevandatud aladele anti stabiilsuse hinnang (püsiv maa, langetatud maa, stabiilne maa, kvaasistabiilne maa). 

Hiljem Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud projekt "Põlevkivi altkaevandatud alade varingute uuring" (2018) hõlmab samu piirkondi. 

Mõlemat projekti rahastati SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt.

Maa-amet korrastas andmestiku topoloogiliselt eesmärgiga teha see kõigile kättesaadavaks. Šurfide kihti täiendati 2018. a uuringu alusel uute objektidega.

Andmete allalaadimine

Andmestik on vaadeldav ka Maardlate kaardirakenduses

1:50 000 geoloogilise baaskaardi rakenduses

Kontakt

Ivo Sibul


Viimati muudetud: 20.05.2021 13:44
Tagasi algusesse