Eesti topograafia andmekogu

Eesti topograafia andmekogu (ETAK) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ja geoinfosüsteem, mis on oluliseks osaks Maa-ameti andmebaasipõhises topograafiliste andmete ja kaartide tootmisprotsessis. ETAK-i vektorandmetest toodetakse Eesti põhikaarti, kaardirakenduste hübriidkaarti jne.

Lähema ülevaate ETAK-st annab dokument Ülevaade Eesti topograafilisest andmekogust ( 339.5 KB, 11.12.2009 ) .

ETAKi kaardistamisel on abiks Topograafiliste andmete kaardistusjuhend ( 1.6 MB, 8.07.2016 ) (uuendamisel). Varasemad juhendi versioonid on leitavad Eesti põhikaardi juhendite ja abifailide lehelt.

Andmete põhiomadused
Vorming Esri GDB, SHP, MapInfo TAB, GPKG, DGN, DWG, GML
Andmestruktuur vektor punktid, jooned, pinnad
Mõõtkava 1:10 000 kuni 1:5000
Uuendamise sagedus allalaaditavad failid uuenevad kord nädalas
Reaalsusmudel ETAK nähtuste kataloog ( 599.9 KB, 6.03.2020 )
Metaandmed ETAK andmete ajakohasus kaardilehtede kaupa (kaardilehtede allalaadimine)
Litsents Maa-ameti avaandmete litsents
ETAK andmed on avaandmed. Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile. Näiteks: "Eesti topograafia andmekogu, Maa-amet 2024"

Viimati muudetud: 09.04.2024 09:44
Tagasi algusesse