Topograafilise mõõdistamise välioriginaalid 1970-1993

Maa-ameti andmekogude arhiivis on säilinud valdav osa 1970-1993. aastatel toimunud Eesti ala mõõtkavas 1:10 000 (Kirde-Eesti tööstuspiirkond M 1:5000) topograafilise kaardistamise välitööde materjalidest. Need sisaldavad reljeefi mõõdistamise andmeid, kontuuride kalkasid jne.
Vaata kattuvuse kartogrammi ( 168.2 KB, 11.12.2009 )

Kaardistamine toimus aerofotopildistamise andmete kasutamisele põhinevas stereotopograafilisel ja (metsastel aladel) kontuur-kombineeritud viisil.
Töid tegid Nõukogude Liidu valitsuse keskorganitele alluvad aerofotogeodeesia tootmisettevõtted.

Olemasolevad mõõtkavad: 1:5 000, 1:10 000

Kaardi kasutamine

Müük ja koopiate tegemine

Kontakt

kartograafiaarhiiv@maaamet.ee
5332 2517

Viimati muudetud: 24.04.2023 16:35
Tagasi algusesse