Teadus

Linnaelanike füsioloogiliste ja psühholoogiliste heaolu näitajate mõõtmine linnaruumi erinevates paikades. Diagnostika näitab inimese heaolu näitajate seost ruumiliste parameetritega.
Projekti eesmärk on toetada omavalitsusi ja kinnisvara suuromanikke, et hinnata hoonete energiatarbimist ning töötada välja strateegia, kuidas hooneid keskkonna- ja kulusäästlikult energiatõhusaks renoveerida.
Isejuhtivate sõidukite labor paneb autod ise sõitma. Sellised autod vajavad spetsiaalset täppiskaarti. Samuti tuleb luua reaalse maailma täpne digikaksik, et simuleerida autode liikumist virtuaalselt.

Ettevõtlus

Rexplorer on Eesti tarkvaraettevõte, mille innovatiivne lahendus aitab kliendi kinnisvaral automaatselt mõõta päikesepaneelide kasulikkust.
Võtete hoolikas planeerimine on droonifotograafi kvaliteetse töö alus. 3D kaardirakendus annab professionaalile ühe planeerimisvahendi lisaks.
Geodeetiliste tööde tegemisel kasutatakse maa-ameti poolt kogutud või loodud lähte- ja abiandmeid.
Ruumiandmete kasutamine logistikaringide planeerimisel on olulisel kohal postiteenuste efektiivsuse ja kliendirahulolu parandamisel. 

Avalik sektor

Aadressiandmed on oluline sisend rahvaloenduse ja rahvastikustatistika jaoks. Elukoha info on statistika aluseks.
Ortofotod ja kaldfotod kui pindalapõhiste põllumajandus- ja maaelu arengu toetuste õigsuse tagajad.
In-ADS vahendite kasutamine lihtsustab kultuurimälestiste registris otsinguteavituste ja otsinguaruannete koostamist.


Viimati muudetud: 29.08.2023 15:57
Tagasi algusesse