Geoloogia 3D

Geo3D strateegia kohaselt on Maa-ameti lähiaastate sihiks kolmemõõtmeliste andmete hõive, ajakohastamine ja levitus. Paljud geoloogilised andmed on 3D taustaga, eeldatavasti lubab lisanduv mõõde maapõueinfot senisest paremini visualiseerida ning analüüsida.

Geo3D ärianalüüs soovitab lisaks juba laekuvatele maavara uuringupunktidele hakata masinloetavalt koguma ehitusgeoloogiliste uuringupunktide infot. Enne hoonete ja taristuobjektide rajamist on tarvis detailset teavet ehitusaluse pinnase kohta, maavarade ja põhjavee levikust võiksime samuti omada paremat ettekujutust.

2024. aasta alguses avalikustatud Geoloogia 3D prototüüprakenduses kuvatakse kogu Eesti ulatuses järgmisi kihte:

  • hooned (LOD2 detailsuses)
  • uuringupunktid (puuraukude ja -kaevude allapoole venitatud silindrid)
  • kolm kõrgusmudelit (maapind, 50 m lahutusega aluspõhja reljeef ning aluskorra reljeef)
  • ehitusgeoloogia uuringualad (LOD1 detailsuses, allapoole venitatud sügavaima uuringupunkti alusel)

Infopäringuga saab hoonete, uuringupunktide ja ehitusgeoloogia uuringualade kohta rohkem teavet.

Maa-amet tegeleb järgmiste kolmemõõtmeliste maapõueandmete ettevalmistusega:

  • uuringupunktide proovid, analüüsitulemused
  • geoloogilised kihid (ladestud, kihistud)
  • maavarade registri objektid (maardlad, plokid, mäeeraldised, uuringualad)
  • endised kaevandused

Kuna kaardirakendus ja seal esitatavad andmed on pidevas arenduses, palume mõistvat suhtumist võimalike vigade korral. Teretulnud on kasutajate ettepanekud uute kihtide lisamiseks ja rakenduse funktsionaalsuse täiendamiseks.

3D andmeid tutvustavad videoklipid

Geoloogia 3D kaardirakendus: mäeeraldise plokid ja Kärdla meteoriidikraater 3D rakenduses

Geoloogia 3D kaardirakendus: puuraugud, -kaevud, ehitusgeoloogia uuringualad jt kihid 3D rakenduses

Maapealne 3D kaardirakendus: universaalsed tööriistad

Andmete kasutamine

Laadi alla Geoloogia 3D mudeli lähteandmed (uuringupunktid, võrkmudelid)

3D geoloogiliste andmete näited

3D ehitusgeoloogia uuringualad TartusUuringu maksimaalse sügavuse järgi allapoole "venitatud" ehitusgeoloogia uuringualad Tartus (helekollased, hoonete kihi all) koos viilutuse tööriistaga tehtud väljalõikega ning ühel uuringualal tehtud infopäringuga
3D puuraugud, -kaevud ja maapõuekihid Toilas
Maapõuekihid (ladestud), puuraugud ja -kaevud Toilas 

Kontakt

Ivo Sibul


Viimati muudetud: 13.05.2024 17:01
Tagasi algusesse