L-EST97 koordinaatsüsteem

Lamberti konformne kooniline projektsioon LAMBERT-EST

Geodeetiline referentssüsteem: ETRS89
Referentsellipsoid: GRS80
Koonuse lõikeparalleelid:

BS=58°00'
BN=59°20'

Telgmeridiaan:

L0=24°00'00"

Tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem L-EST97

Põhineb LAMBERT-EST-il.
x telg on kollineaarne LAMBERT-EST telgmeridiaaniga.
Lähtepunkti geodeetilised koordinaadid:

B0=57°31'03.19415"
L0=24°00'

Lähtepunkti ristkoordinaadid:

x0= +6 375 000m
y0=+500 000m

L-EST97 koordinaatsüsteemi EPSG kood (SRID) on 3301

Teised koordinaatsüsteemid


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:06
Tagasi algusesse