Laadi kõrgusandmed alla

  Allolevad ruumiandmed on igaühele vabaks kasutamiseks. Palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Aluskaart: Maa-amet 2024 või 18.07.2024"). Andmeid alla laadides nõustute avaandmete kasutamise tingimustega.

Küsimused ja tagasiside on oodatud aadressil avaandmed@maaamet.ee.

Kõrgusandmed

Kaardilehe otsing

Kaardilehtede piire ja numbreid näeb kaardirakenduses 1:2000, 1:10000 ja 1:20000 lehtede jaotuse järgi.

 
 

2,5 m vahega samakõrgusjooned ning iseloomulikud kõrguspunktid sisalduvad Eesti põhikaardi vektorandmete koosseisus.

Abimaterjalid
Igal aastal laserskaneeritakse u 1/4 Eesti territooriumist. Andmeid uuendatakse detsembris-jaanuaris..

Viimati muudetud: 28.05.2020 13:11
Tagasi algusesse