Korduma kippuvad küsimused

K: Mida tähendavad kaardirakenduste versioonid X-GIS 2, HTML5 ja Flash?
V: Sisuliselt on tegemist maa-ameti kaardirakenduse erinevate tehnoloogiliste põlvkondadega. Kõige vanem neist on Flash tehnoloogial põhinev rakendus (kasutusel alates 2007 - 31.12.2020), seejärel tuli välja HTML5 tehnoloogial põhinev rakendus (kasutusel alates 2016 - tänapäev) ning kõige uuem on X-GIS 2 kaardirakendus (kasutusel alates 2018). Maa-ameti eesmärk on kõik Flash ning HTML5 kaardirakendused viia üle X-GIS 2 tehnoloogiale.


K: Kust saada infot katastriüksuste omanike kohta?
V: Maa-amet kinnistusandmeid ei registreeri ning seega ka omanike kohta käivat infot ei väljasta. Katastriüksuste omanike kohta informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust katastriüksuse asukohajärgse kinnistusjaoskonnaga või siis Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskusega.
Internetipäringuid saate teha e-kinnistusraamatust


K: Katastriüksuse andmetes on viga või vastuolu, kust õiget infot saab?
V: Kui katastriandmetes leitakse kasutaja poolt oletatav viga, andke sellest teada info@maaamet.ee või infotelefonil 665 0600.


K: Miks näitab kaardirakendus katastriüksuse piire valesti?
V:
Põhjused, miks kaardipildis nähtav maaüksuse piir võib paista nihkes, võivad olla erinevad. Ortofotol võivad pildi nihked tekkida pildistamise nurga või langenud varju tõttu, seetõttu tasub proovida vahetada aluskaart põhikaardi vastu (seda saab teha kaardipildist ülal vasakul olevast nupust "Kaardikihtide valik ja legend") ja vaadata seejärel kaardipilti. Samuti sõltub piiride täpsus katastriüksuse moodustamise viisist. Loe lähemalt lehelt Maaomaniku meelespea.


K: Kuidas kasutada Maa-ameti WMS-teenust?
V:
Ülevaade maa-ameti WMS teenustest ja kasutusjuhendid, kuidas WMS-i erinevate GIS tarkvaradega kasutada, on WMS teenuste lehel. WMS-serveri kaudu pakutavate andmekihtide kohta saab tehnilisemat infot WMS-standardi GetCapabilities päringuga:
nt Halltoonides kaardi GetCapabilities päring

Kui WMS teenuse kasutamisel tekib mingi viga, siis tasub:

  • proovida kliendis vahetada WMS standardit (1.1.1 või 1.3.0)
  • proovida eemaldada maa-ameti WMS server ja siis uuesti lisada

Lühivideod


Viimati muudetud: 18.01.2023 10:58
Tagasi algusesse