Skeemiline katastrikaart 1931-1944

Skeemilist katastri kaarti mõõtkavas 1:10 000 koostati aastatel 1931-1944.

Kaardilehtede geomeetriliseks aluseks kasutati Vene verstast kaarti (1:42 000), millelt joonistati pantograafi abil oluline situatsioon mõõtkavasse 1:10 000. Pantograafi abil vähendati skeemilise kaardi jaoks ka katastriüksuste plaanidelt pärit teavet.

Kavandatud oli trükkida 1650 kaardilehte, välja andmata jäi u 350 lehte (kokku ilmus 1362 lehte).

Skeemilisel kaardil oli oluline tähtsus maaomandi taastamisel peale nõukogude okupatsiooni.

Skeemiline katastri kaart 1:10 000 (fragment)

Kaartide kasutamine

Müük ja koopiate tegemine
Ajalooliste kaartide WMS Ajalooliste kaartide kaardirakendus

Trükitud kaardilehed

Kattuvuse kartogramm ( 620 KB, 13.11.2019 )

Kontakt

kartograafiaarhiiv@maaamet.ee
5332 2517

Viimati muudetud: 24.04.2023 16:36
Tagasi algusesse