Katastriarhiiv

Katastriarhiivis säilitatakse paberkandjal või digitaalselt:

 • katastrisse kandmise aluseks olevad tehnilised katastriüksuse moodustamise ja muutmise dokumendid
 • maa-ametile üle antud maareformi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud menetluste kohta koostatud toimikud (katastriüksuse moodustamise juriidiline dokumentatsioon)
 • maa-ametile esitatud kehtestatud planeeringute dokumendid
 • kitsenduse andmete katastrisse kandmise aluseks olev teave
 • halduspiiri andmete katastrisse kandmise aluseks olevad dokumendid
 • maa kvaliteedi ning hindamisega seotud uuringumaterjalid
 • mullastikukaardi värviline väljatrükk kilele mõõtkavas 1:10 000

Juurdepääs katastriarhiivis säilitatavatele dokumentidele:

 • katastriarhiivi dokumentidega saab tutvuda kohapeal või väljastatakse teave elektrooniliselt vastavalt taotleja soovile
 • originaaltoimikuid ja -dokumente üldjuhul katastriarhiivist ei väljastata
 • juurdepääs arhiivitoimikutele on vaba, v.a dokumendid, millele on õigusaktidega kehtestatud juurdepääsupiirangud
 • katastriarhiivis säilitatavatest dokumentidest väljastatakse kinnitatud ning kinnitamata koopiaid ja väljavõtteid

NB! Katastriarhiivis hoitakse maaüksuste dokumente, mis on koostatud alates 1991. aastast. Vanemaid maaüksuste dokumente säilitab Rahvusarhiiv. Rahvusarhiivile saab esitada arhiivipäringu hoonete ja kinnistute kohta.

Tasu väljavõtete eest

Väljavõtete eest tasu võtmisel lähtutakse avaliku teabe seaduse § 25 lõikest 2,
paberkandjal koopiate valmistamise eest tasutakse kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.

Väljavõtete taotlemine

Taotlusi katastriarhiivis säilitatavate dokumentidega tutvumiseks või väljavõtete saamiseks võib esitada:

 • kirja (aadress: Maa-amet, Mustamäe tee 51 10621 Tallinn) või
 • e-posti (aadress: maaamet@maaamet.ee või katastriarhiiv@maaamet.ee ) või
 • telefoni teel (665 0600) või
 • esitades taotluse kohapeal (vastuvõtuaeg on kolmapäeviti kell 9.00–12.00 ja 13.00–16.00; vastuvõtt toimub eelneva registreerimise alusel telefonil 665 0600)

Viimati muudetud: 02.01.2024 11:27
Tagasi algusesse