3D andmed

Geo3D hõlmab endas nii olemasolevate andmete parema kasutuse kui ka uute kolmemõõtmeliste andmestike loomise.

Olemasolevad, kogu Eestit katvad andmestikud, mida saab kasutada 3D visualisatsiooniks ja analüüsiks:

 • Aerolaserskaneerimise kõrguspunktid
 • Kõrgusmudelid
  • Maapinna kõrgusmudel
  • Maakatte kõrgusmudel
 • Geoloogilised uuringupunktid
 • Hoonete 3D mudelid tekitatakse laserskaneerimise punktipilvest ja ETAK hoonete andmetest automaatse töötlusega. Hoonete ruumikujudest on kaks varianti:
  • LOD1 ruumikuju modelleerib hoonet lameda katusega, mille kõrgus vastab hoone maksimaalsele kõrgusele
  • LOD2 ruumikuju sisaldab katuse detailset kuju
  Hoonete mudelid sisaldavad atribuutandmeid (ETAK ID, EHR kood, ADS OID), mis võimaldavad neid siduda erinevate riiklike andmekogude andmestikega.
 • Liikluskorralduslike rajatiste 3D mudelid sisaldavad sildu ja autotunneleid, mis on saadud ETAK andmete töötlemise tulemusel. Need 3D mudelid on LOD1 detailsusega, kujutades objekte (sildade puhul sillaplaati) üldistatud risttahukatena. Andmete ristkasutuse hõlbustamiseks on ka liikluskorralduslike rajatiste mudelitel küljes viited registritele (ETAK ID, KNR ID).

Andmeid saab vaadata 3D prototüüprakenduses. Nii kaardirakendus kui ka seal esitatavad andmed on arenduses ja muutuvad kindlasti ajapikku paremaks. Palume mõistvat suhtumist võimalike vigade korral.

Lisaks on Maa-ametil  ette valmistamisel järgmised kolmemõõtmelised andmed. Valmimisel saavad kõik siin loetletud andmekihid olema kättesaadavad avaandmetena ning samuti teenuste vahendusel. 3D kujude leidmiseks on kasutatud kõikidel juhtudel aerolaserskaneerimise kõrguspunkte ja automaatset andmetöötlust.

 • Rajatiste 3D mudelid:
  • Elektrituulikud, mobiilimastid ja teised kõrgrajatised ETAK objektide põhjal
  • Katusealused ETAK objektide põhjal
 • Puud/haljastus -- erinevate 3D mudelite loomine, mille abil saab kujutada üksikuid puid ja puude gruppe. Üksikute puude kõrgus ja asukoht vastab laserandmetele. Hetkel on tekitatud kaks erinevat varianti
  • Analüütilised puud
  • Realistlikud puud
 • Ehitusgeoloogilised andmed

Loodame, et ülalolev nimekiri 3D andmestikest täieneb aja jooksul vastavalt Maa-ameti ressurssidele ja kasutajate vajadustele.

3D andmeid tutvustavad videoklipid

Kõrgusmudel

Asulad

Hooned 1/2

Hooned 2/2

Punktipilv

Kaardirakendus

Andmete kasutamine

Laadi 3D andmed alla

3D andmete näited

Aerolaserskaneerimise kõrguspunktid -- Kuressaare loss
Punktide klassifikatsiooni alusel värvitud aerolaserskaneerimise kõrguspunktid
Hoonete LOD1 mudelid
Siledate katustega hoonete 3D mudelid (LOD1)
Hoonete LOD2 mudelid
Detailsete katustega hoonete 3D mudelid (LOD2)
Sildade 3D mudelid
Sildade 3D mudelid
Analüütilised puude 3D mudelid Kuressaare ümbruses
Analüütilised puud
Puude 3D mudelid Kuressaare ümbruses
Realistliku(ma)d puud

Kontakt

Hanno Kuus


Viimati muudetud: 21.05.2024 14:41
Tagasi algusesse