AKS ärianalüüs

2023. aasta kevadel valmis AADRESSIDE JA KOHANIMEDE SÜSTEEMI (AKS) ÄRIANALÜÜS

Analüüsi koostasid Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnokeskuse tellimusel Ernst & Young Baltic ja Positium. Aruandes analüüsiti võimalusi ja vajadusi kolme  ruumiandmekogu koondamiseks uude ühtsesse süsteemi AKS.

AKS hõlmab endas:

  • aadressiandmete infosüsteemi (ADS),
  • kohanimede registrit (KNR) ja
  • huvipunktide andmekogu (POI).

AKS-i ärianalüüsi lõpparuanne valmis koos infosüsteemi disaini prototüübiga. Järgmise sammuna käivitame arendustegevused uue lahenduse elluviimiseks. Esimesena on plaanis arendada kohanimeregistri osa, sest KNR-i tarkvara on neist kõige vanem.

Kaardistatud on ADS-i, KNR-i ja POI andmete haldamisega seotud äriprotsessid, nendega seotud teenused ja nende käigus tekkivad andmed AS-IS ja TO-BE vaates, ning on välja pakutud võimalused, kuidas koondada infotehnoloogiliselt ADS, KNR ja POI ühtseks jätkusuutlikuks tervikuks (AKS). Kirjeldatud on olemasolevaid süsteeme ning tööprotsesse ja tehtud on ettepanekud nende uuendamiseks. Hinnatud on AKS-i realiseerimiseks vajaliku töö mahtu ja tasuvust kõigi vajalike etappide osas (detailanalüüs, arendustööd, juurutamine, andmete ülekandmine, infosüsteemi elukaare kulu hinnang jm).

Analüüsi tulemusena on sõnastatud põhjendused AKS-i arenduse käivitamiseks ning loodava infosüsteemi eesmärgid ja ulatus.

Analüüsitud on, kas AKS-i võiks lülitada andmesaatkonna koosseisu, mis on selle vajadused ja mõjud. Arvestatud on võimalusega, et AKS saaks töötada mitmes lokatsioonis ning ka välismaalt (nt andmesaatkonnast). 


Viimati muudetud: 07.06.2023 14:58
Tagasi algusesse