Haldusreform aadressiandmete süsteemis

2017. aasta 15.oktoobril toimusid kohalike omavalitsuste valimised. Valimiste järgselt hakkasid kehtima uued halduspiirid (toimus haldusterritoriaalne reform). Riigi infosüsteemides tuli seoses eeltooduga sisse viia suur hulk muudatusi.

Alustasime haldusreformi muudatuskannetega ADS-is 23.10.2017, viimane muudatuskanne toimus 13.11.2017.

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) kehtiv seis on kättesaadav Statistikaameti kodulehel, samuti EHAK-i ajaloolised versioonid koos selgitustega.

Lühiülevaade, mis haldusreformiga EHAK-is muutus

 • Kõik 15 maakonda jäid nimeliselt alles, kuid 11 maakonna kood muutus, sest nende maakondade piirid muutusid.
 • Senise 213 omavalitsuse asemel jäi alles 79 (64 valda ja 15 linna). Muudatused ei puudutanud 27 omavalitsust. Tekkis 52 uut omavalitsust, millele omistatati uued EHAK koodid, sõltumata sellest, kas varasem omavalitsuse nimi jäi kasutusse või mitte.
 • 15 varasemat omavalitsuslikku linna jäid linnadeks asustusüksustena ja said seega uued EHAK koodid (liikusid EHAK-is madalamale tasemele).
 • Aadresside struktuur jäi samaks ja kodeerimissüsteem ei muutunud. Arvestada tuleb, et nüüd saab linnades olla linnasiseseid linnu, külasid, aleveid ja alevikke. Linnasiseseid linnu ehk nn linna-linnasid on 5: Tartu, Pärnu, Haapsalu, Narva-Jõesuu, Paide.
 • 8 senist omavalitsust jaotusid mitme uue omavalitsuse vahel asustusüksuste kaupa. St ei toimunud mitte lihtne omavalitsuste liitumine (1+n), vaid osa külasid liitus mõne teise naabervallaga. Enamasti liikusid üksikud külad naaberomavalitsusse, kuid näiteks Puka vald jaotus 3 uue omavalitsuse vahel. Mõned Kohtla-Järve linnaosad liideti naaberomavalitsusega.
 • Reformi käigus osad külad ühinesid või liideti kokku ja mõned külad ennistati.

Haldusreformist ja liitumistest

Ava haldusreformi veebileht

Muudatused tabelite vormis ja väljavõtetena

  NB! Pärast haldusreformi toimunud EHAK muudatused allolevates tabelites ei kajastu.

 • Ülevaatetabel haldusreformiga seotud muudatustest ( 179.5 KB, 14.11.2017 )
  (uuendatud viimati 14.11.2017 kell 8.14)
 • EHAK aadresside muudatuste tabel ( 470 KB, 23.11.2017 )
  Märkus tabeli kohta: Tabelis on 2 töölehte - AY järgnevused ja KOV järgnevused. Punasega on esile toodud olukorrad, kus tekivad mitmesed järgnevused. KOV aadresside puhul tuleb sellises olukorras vaadata AY-de järgnevusi. Kui ka AY aadresside puhul on mitmene järgnevus, siis tuleb vaadata täisaadresside järgnevusi (nt ADS-i avalikus rakenduses olevat väljavõtet).
 • Väljavõttena kättesaadavad haldusreformi kontekstis muutunud aadressid ( 28.8 MB, 8.09.2020 ) ja haldusreformi perioodil muutunud aadressiobjektid ( 57 MB, 8.09.2020 ) (need pärast haldusreformi enam ei uuene).
 • Haldusreformi EHAK-i muudatuste tabel ( 1.7 MB, 19.10.2017 )


Viimati muudetud: 28.03.2024 11:07
Tagasi algusesse