Täiendavad materjalid

Soovitused:


"Eesti kohanimede õigekirjast"

Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus Võrumaa kohanimede kirjutamiseks ning kohanimede kokku- ja lahkukirjutamise reeglid.


"Soovitusi talunimede fikseerimiseks"

Vabariigi Valitsuse kohanimekomisjoni pöördumine kohalike omavalitsuste poole 25.02.1995.a. milles antakse soovitusi talunimede (katastriüksuste nimede) valikuks. Need soovitused ei ole vananenud.


Viimati muudetud: 18.08.2022 12:05
Tagasi algusesse