[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti põhikaardi 1:10 000 reljeefikiht


Andmete allalaadimine »

Eesti põhikaardi 1:10 000 koosseisus on 2012-2015 lendude aerolsaerskaneerimise andmete alusel loodud 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned ning valdavalt küngaste tippudesse ja lohkude põhja alles jäetud valik iseloomulikest kõrguspunktidest (u 108 000 punkti).

Samakõrgusjoonte tekitamisel aerolaserskaneerimise (LIDAR) maapinna hõrendatud punktidest (keypoint), mida on arvuliselt pea 500 miljonit punkti, loodi kõigepealt 10-ne meetrise lahutusega kõrgusmudel, mis ei sisaldanud andmeid suuremate seisuveekogude osas ning üle 8 meetri laiusega vooluvete osas. Seejärel tekitati kõrgusjooned ning siluti neid erinevate sammudega, lahendades samal ajal silumise tulemusena tekkinud konfliktid (joonte lõikumised). Seejärel lõigati jooned ära veekogude kaldajoonega ning lõpuks kustutati 200-st meetrist lühemad jooned.

Samakõrguspunktide esialgsesse valikusse (algandmeteks jätkuvalt maapinna hõrendatud punktid) jäid punktid, mida võis ümbritseda kuni 2000 meetri pikkune samakõrgusjoon. Seejärel jäeti iga sellise samakõrgusjoonega ümbritsetud künka või lohu sisse alles maksimaalse ja minimaalse kõrgusega punkt. Seejärel kõigepealt eemaldati nendest kahest see punkt, mis oli samakõrgusjoonele lähemal (eeldusel, et kõrgeim tipp asub samakõrgusjoonest kaugemal ning madalm tipp samuti kaugemal), kuid kuna 10% punktide puhul annab selline lähenemine vale tulemuse, siis tuli võrrelda tulemust areaalide sisse jäävate punktide keskmise kõrgusega (kas see on samajoone kõrgusest suurem või väiksem ning võrrelda, kas allesjäänud punkt on suurem või väiksem) ning vastavalt sellele asendada punkt kas esimeses etapis eemaldatud maksimaalse või minimaalse punktiga. Eemaldati ka punktid kõrgusvahemikus +/- 0.5 meetrit üle merepinna. Punktide hõrendamist seekord informatsiooni säilitamise huvides (et iga suletud areaali sees oleks ikka punkt) ei tehtud, seda enam, et punktide omavaheline kaugus tundus enamjaolt piisav, et need üksteist visuaalselt segama ei hakkaks.

 
 
 
 
_