[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti põhikaardi 1:10 000 reljeefikiht


Andmete allalaadimine »

Eesti põhikaardi 1:10 000 koosseisus on 2012-2018 lendude aerolaserskaneerimise andmete alusel loodud 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned ning küngaste tippudesse ja lohkude põhjadesse alles jäetud iseloomulikud kõrguspunktid.

Samakõrgusjoonte algandmeteks on (LIDAR) maapinna hõrendatud punktid (keypoint), millest loodi 10-meetrise lahutusega kõrgusmudel, milles omakorda on augud suuremate seisuveekogude- ning üle 8 meetri laiusega vooluvete osas (nendesse kohadesse ei ole tarvis samajooni tekitada). Tekkinud samajoontest valiti välja 150-st meetrist pikemad jooned ning neid siluti erinevate sammudega, lahendades seejuures silumise tulemusena tekkinud konfliktid (joonte lõikumised), liiga järsud (alla 10 kraadi) käänupunktide vahelised tagasipöörded ning kattumised veekogudega.

Iseloomulike kõrguspunktide valikusse jäid alles kõige kõrgemad või kõige madalamad maapinna hõrendatud punktid alade sisse, mida ümbritses kuni 2000 meetri pikkune samakõrgusjoon. Seda, kas tegemist on positiivse või negatiivse pinnavormiga (kas tegemist on lohu põhja või künka tipu punktiga) aitas välja selgitada samakõrgusjoone sisse jäävate kõikide maapinna hõrendatud punktide keskmine kõrgus (kas keskmine oli suurem või väiksem samakõrgusjoone väärtusest). Positiivsetel pinnavormidel, mille tippudes esinevad lohud, on alles jäetud nii positiivse pinnavormi kõrgeim puhkt, kui selle tipus oleva lohu madalaim punkt. Tippu või lohu põhja märkivat punkti eristavad atribuuditabelis väärtused min või max. Lohkusid ümbritsevad samakõrgusjooned on tähistatud langujoontega.

Põhikaardi reljeef

 

 
 
 
 
_