[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

GNSS püsijaamad

GNSS ehk globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi püsijaam koosneb lihtsustatult kahest põhikomponendist: GNSS vastuvõtjast ja antennist koos paigalduskonstruktsiooniga. Püsijaama koordinaatide täpseks määramiseks kasutatakse satelliitmõõtmisi, mis põhinevad satelliitidelt saadetavate raadiosignaalide levikuaja määramisel. Vastuvõtjad salvestavad satelliitidelt saadetavaid andmeid ning arvutavad nende alusel oma asukoha koordinaadid. Püsijaamad on paigaldatud kohtkindlalt ning salvestavad andmeid pidevalt alates tööle lülitamise hetkest. GNSS püsijaamade võrgustik on vajalik Eesti geodeetilise referentssüsteemi komponentide jälgimiseks, eelkõige koordinaatide ning maapinna liikumiste määramiseks. Samuti tagab moodne püsijaamade võrgustik ka täpse asukohapõhise info kättesaadavuse kogu riigis.
 

GNSS antenn koos antennisambaga (vasakul) ja GNSS vastuvõtja (paremal)

 

Suurupi püsijaam

Helsingis 1994. a. juunis toimunud geodeesia-alasel nõupidamisel otsustati rajada Tallinna lähedale esimene Eesti riiklik GNSS püsijaam, mille aparatuur tuleks Soome-poolse abi korras.
Püsijaama asukoha valikul lähtuti Eesti Geoloogiakeskuses tehtud Tallinna piirkonna geoloogilise aluspõhja ja kvaternaarisetete kaartidest. Püsijaama asukohaks valiti Suurupi tuletorn. Samasse rajati ka I klassi gravimeetriline punkt - fundamentaalreeper. 1996. aastaks tööd tuletornis lõpetati ja novembris 1996 saabus Eestisse püsijaama aparatuur, mis monteeriti Suurupi tuletorni katusele. 29.11.1996. a. kell 11:14:30 UT järgi pärinevad GPS satelliitide esimesed vaatlusandmed Suurupi püsijaamast.

Suurupi tuletorn ja selle katusel olev GNSS püsijaama antenn

 

Püsijaamade võrgu areng

2006. aastal paigaldati GNSS püsijaam Maa-ameti hoone (Mustamäe tee 51, Tallinn) katusele.
2007. aastal rajati viiest GNSS püsijaamast koosnev referentsjaamade võrk, kuhu kuulusid Suurupi, Kuressaare, Audru, Tõravere ja Toila püsijaamad. 2008. aastal rajati GNSS püsijaamad veel ka Kärdlas, Mustvees ja Võrus.

Aastatel 2014-2016 toimus GNSS püsijaamade võrgu rekonstrueerimine Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toel. Rekonstrueerimise käigus vahetati välja 9 GNSS püsijaama seadmestik ning rajati täiendavalt 19 uut GNSS püsijaama. Samuti rajati Maa-ameti peahoonesse Tallinnas GNSS reaalaja mõõtmiste jaoks tarvilik juhtimiskeskus, tänu millele saab kasutajatele võimaldada reaalajalist asukohamäärangut paari cm täpsusega.
Uuenenud võrk põhineb ühtsel tehnoloogial. Kõikides püsijaamades on kasutusel Leica GR25 GNSS-vastuvõtjaid ning AR25 GNSS Choke Ring tüüpi antennid koos antennikattega LEIS. Lisaks paigaldati 13 asukohas meteosensorid Vaisala WXT520, mis võimaldavad fikseerida täpseid ilmastikunähtusi püsijaama asukohas ning anda väärtuslikku infot troposfääri seisundi kohta.

Eesti GNSS püsijaamade võrk ESTPOS

Detailsemat infot püsijaamade kohta saab Maa-ameti geodeetiliste punktide andmekogust: http://www.maaamet.ee/rr/geo/

 

Püsijaamade võrgu rakendused

Maa-ameti struktuuriüksused kasutavad püsijaamade võrku katastriüksuste kontrollmõõdistamiseks, aeropildistamiseks ja laserskanneerimiseks vajaminevate märkide koordineerimiseks, välikaardistuseks, rannajoone kontrollmõõdistuseks, geodeetiliste punktide kontrollmõõdistuseks, jne.

Lisaks kasutavad püsijaamade infot erinevatel otstarvetel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Keskkonnaministeerium, Riigi Metsamajandamise Keskus (RMK), Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI), Veeteede Amet (VTA) jt.

Teaduslikel ja õppetööga seonduvatel eesmärkidel on püsijaamades kogutavale infole ligipääs ka Eesti kõrgkoolidel nagu Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Maaülikool jne.

Maa-ametil on koostöö ka Läti Ruumiandmete Informatsiooni Ametiga (LGIA) ja Soome Maamõõduameti Ruumiandmete Instituudiga (FGI), tänu millele on paremini kaetud reaalajalise RTK teenuse kvaliteet Eesti piirialadel Läti ja Soomega. Lisaks eelmainituile tihendab võrku ka Ristnas asuv Veeteede Ameti püsijaam RISN.

Eesti püsijaamade võrk koos teiste, väliste GNSS püsijaamadega

 

EPN - Euroopa püsijaamade võrk

Eesti püsijaamadest on EPN (Euroopa püsijaamade võrk) koosseisu lülitatud 4 GNSS püsijaama: Suurupi (SUR4) - alates oktoober 2006, Kuressaare (KURE), Toila (TOIL) ja Tõravere (TOR2) - alates aprill 2008. Info EPN püsijaamade võrgu kohta on kättesaadav: http://www.epncb.oma.be/

 
 
 
 
_