Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti põhikaart 1:10 000

Eesti põhikaart 1:10 000 on digitaalne topograafiline kaart, mida toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest.

Kaardile kantud info:

  • kommunikatsioonid (teed, elektriliinid)
  • asustus
  • hüdrograafia
  • pinnamood
  • reljeef
  • toponüümid
  • maakasutus

Kihtide ja nähtuste täpsema loetelu ning ruumiobjektide arvud iga kihi lõikes leiab tabelist.

Kaardi põhiomadused
Formaat Esri GDB, ESRI Shape, MapInfo TAB, GeoTIFF (värviline ja mustvalge kaart)
Andmestruktuur vektorkaart ja rasterkaart
Mõõtkavadetailsus 1:10 000, tihealad 1:5000
Uuendamise sagedus kord aastas (2020. aasta Eesti põhikaart on loodud ETAK andmetest seisuga 10.12.2019)
Litsents Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile ning märkida andmete seisu kuupäev. Näiteks: "Aluskaart: Maa-amet 2020"

Kaardil on mitu väljundit: vektorkaart, värviline rasterkaart (reljeefvarjutusega või ilma) ja mustvalge rasterkaart.


Viimati muudetud: 03.03.2020 14:22
Tagasi algusesse