Pulkovo-63 koordinaatsüsteem

Kaardilehtede matemaatiliseks aluseks oli NSV Liidus aastatel 1963-1990 tsiviilasutuseks kehtestatud geodeetiline viitesüsteem.

Krassovski referentsellipsoid

NSV Liidus kasutusel alates 1946. a-st. Ellipsoidi nüüdisaegsed parameetreid ei ole avalikustatud.
 

Gaussi-Krügeri konformne põiksilindriline projektsioon

3°-te tsoonidega, kus Eesti ala paikneb kolme tsooni ulatuses:
0 tsoon, mille telgmeridiaan Lo = 21° 57' i. p.
1 tsoon, mille telgmeridiaan Lo = 24° 57' i. p.
2 tsoon, mille telgmeridiaan Lo = 27° 57' i. p.
Mõõtkavategur:
k = 1+y2 : 2R2
y - antud punkti kaugus telgmeridiaanist, R - ellipsoidi keskmine raadius 6371 km. Mõõtkavateguri ulatus: 1,0000 (telgmeridiaanil) -> 1,000.

Projektsioonimoonutused ja nende ulatus:

mõõdetud joontes Δs = s (k -1) 0 -> 1 / 11000
mõõdetud pindalades ΔP = 2P(k -1) 0 -> 1 / 5400 (0,02%)

Gaussi-Krügeri ristkoordinaatide süsteem

Igas projektsioonitsoonis oma ristkoordinaatide süsteem, mille lähtepunkt on telgmeridiaani ja ekvaatori lähedase paralleelringi (Bo = 0° 06') tasandi ristumises;

x-teljeks on telgmeridiaani kujutis projektsiooni tasandil; Eesti ulatuses on abstsissid vahemikus 6366 -> 6610 km;

y-teljeks on ekvaatori lähedase paralleelringi Bo kujutise projektsioon tasandil; negatiivsete ordinaatide vältimiseks on tsooni telgmeridiaani väärtuseks võetud 250 km ja lisatakse tsooni number; seega Eesti ala projektsioonitsoonide algordinaadid on:

0 tsoon yo = 250000 m,
1 tsoon yo =1250000 m,
2 tsoon yo =2250 000 m.

Teised koordinaatsüsteemid


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:07
Tagasi algusesse