TM-BALTI koordinaatsüsteem

Mercatori konformne põiksilindriline projektsioon TM-BALTI

Geodeetiline referentssüsteem: ETRS89
Referentsellipsoid: GRS80
telgmeridiaan L = 24° 00'
mõõtkavategur telgmeridiaanil 0.9996

Tasapinnaline ristkoordinaatsüsteem TM-B

Põhineb TM-BALTI-l.
Lähtepukti geodeetilised koordinaadid:
B0 = 00° 00'
L0 = 24° 00'
Lähtepunkti ristkoordinaadid:
x0 = 0 m
y0 = + 500 000 m

Teised koordinaatsüsteemid


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:06
Tagasi algusesse