Pulkovo-42 koordinaatsüsteem

Krassovski referentsellipsoid

NSV Liidus kasutusel 1946. a-st. Ellipsoidi nüüdisaegsed parameetreid ei ole avalikustatud.
Referentsellipsoidile põhistati NSVL geodeetiline võrk (triangulatsioon, polügonomeetria). Geodeetilise punkti asukoha määramiseks ellipsoidi pinnal kasutatakse geodeetilisi koordinaate B (põhjalaius) ja L (idapikkus).
 

Gauss-Krügeri konformne põiksilindriline projektsioon

6°-te tsoonidega, kus Eesti ala paikneb kahe tsooni ulatuses:
tsoon nr 4 O-34 telgmeridiaan Lo = 21° i. p.
tsoon nr 5 O-35 telgmeridiaan Lo = 27° i. p.
Mõõtkavategur:
k = 1 + y2 / 2x63712 y - kaugus telgmeridiaanist.
Mõõtkavateguri ulatus: 1,00000 (telgmeridiaanil) -> 1,0004

Projektsioonimoonutuste ulatus:
mõõdetud joontes Δs = s (k - 1) 0 -> 1/2500
mõõdetud pindalades ΔP = 2P (k - 1) 0 -> 1/1250 (0,08%)

Gauss-Krügeri ristkoordinaatide süsteem

Igas projektsioonitsoonis on oma ristkoordinaatide süsteem, mille lähtepunkt on telgmeridiaani ja ekvaatori (Bo = 0° 00´) tasandi ristumises.

x -teljeks on telgmeridiaani kujutis projektsiooni tasandil;
Eesti ulatuses on abstsisside väärtused vahemikus: 6377 -> 6621 km;

y - teljeks on ekvaatori kujutis projektsiooni tasandil (Bo = 0o 00´); negatiivsete ordinaatide vältimiseks võetakse tsooni telgmeridiaani väärtuseks 500 km ja tsooni number, seega on tsooni algordinaatide väärtused Eesti ulatuses:
O-34 tsoon yo = 4 500 000 m
O-35 tsoon yo = 5 500 000 m

Pulkovo-42/Gauss-Krüger 4 tsooni EPSG kood on 28404
Pulkovo-42/Gauss-Krüger 5 tsooni EPSG kood on 28405

Teised koordinaatsüsteemid


Viimati muudetud: 02.09.2022 11:31
Tagasi algusesse