[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kartograafilised materjalid


Maa-ameti kartograafiliste materjalide kogu on moodustatud järgmistest materjalidest:
  • endise NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Riias asuva Geodeetilise Järelvalve Balti Territoriaalse Inspektsiooni likvideerimisega 1991.a sept Eesti Vabariigile üle antud topograafilised kaardid ja plaanid.
  • Vene Ökoloogiaministeeriumi Geodeesia ja Kartograafiakomitee alluvuses olevad riigiettevõtete Aerogeodezia ja Severmarksheider poolt aastatel 1993-1995 üle antud kartograafilised materjalid.
  • RE Eesti Maauuringud (kuni veebruarini 1992 RPI Eesti Põllumajandusprojekt) kaardifondi materjalid - 1996.a märtsis.
  • Maa-ameti tellimisel või tegevuslitsentsi kohaselt tehtavad kartograafilised materjalid.
Topograafiliste kaartide kogu sisaldab 7180 erinevat kaarti ajavahemikust 1946 - 1991. a.

 
 
 
 
_