Eesti põhikaart 1:20 000

Maa-ameti poolt välja antav topograafiline trükikaart. Toodetakse kaardilehtedena.

Trükikaart "Eesti põhikaart 1:20 000" on üheks Eesti topograafia andmekogu (ETAK) väljundiks. Algselt oli kaardi aluseks Eesti Põhikaart 1:10 000. Võrreldes digitaalversiooniga, kujutatakse trükikaardil täiendavalt riikliku geodeetilise võrgu punkte ja koodnumbreid, riigipiirimärke ja numbreid, maakonna- ja haldusüksuste piire, kaitsealade piire, kinnismälestisi ja muinsuskaitsealasid, samasügavusjooni ja -punkte, tuletõrje veevõtukohti.

Trükikaardil saab määrata L-EST 97, NSVL 1942. a. süsteemi koordinaate, UTM ristkoordinaate ja geograafilisi koordinaate. Kaardilehele on lisatud kaardielemendid, mis ei jää kaardiväljale: tiitel, mõõtkavad, leppemärgid, kõrgusjuhis, asimuutide diagramm jne.

Eesti Põhikaardi trükikaarte on kirjastanud kolm kaardistusettevõtet: AS Eesti Kaardikeskus, AS E.O.Map ja AS Regio. Eesti Põhikaardi tiitlil on märgitud kaardilehte toimetanud ettevõtte nimed.

Kasutades digitaalse põhikaardi andmeid, on trükikaardi lehtede kirjastamist tellinud ka Piirivalveamet ja Eesti Kaitsevägi neid huvitavate lehtede osas. Nimetatud lehtedele on lisatud kaardielemente, mida nõuavad nimetatud ametkonnad ja mis vastavad nende ametkondade spetsiifilistele standarditele. Esimesed trükikaardi lehed ilmusid 1994.a.

Fragment Kurgja kaardilehest 63.07, trükitud 2022.a.

Kaardi kasutamine

Ajalooliste kaartide kaardirakendus

Trükitud kaardilehed


Viimati muudetud: 08.01.2024 09:18
Tagasi algusesse