Digitaalsete halduspiiride tekkelugu

Selgitused Eesti haldus- ja asustusjaotuse digitaalsete piiride tekkimise kohta. Piiride muutmise võimalustest.

  • Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 4 kantakse haldusüksuste piirid maakatastri kaardile.
  • Kanded katastrikaardile teeb katastripidaja. Katastrikaardile kantakse riigipiir, maakonna, valla ja linna halduspiirid, alevi, aleviku, küla, katastripiirkonna, asumi ja katastriüksuste piirid ning katastritunnused vastavalt maakatastriseaduse § 11 lõikele 3.

Omavalitsuste piirid

  • Omavalitsuste piirid seisuga 01.01.1994 kanti topograafilistele kaartidele mõõtkavas 1:50 000 (42-o) riigiettevõtte "Eesti Maauuringud" poolt. Need piirid saavad hiljem aluseks digitaalseltele halduspiiridele.
  • Halduspiirid digitaliseeriti riigiettevõttes Eesti Kaardikeskus 1996. a. ja need olid esimesena kasutusel Eesti Baaskaardil 1:50 000. Hiljem kohandati piire katastrikaardi (mõõtkavas 1:10 000) järgi katastripidamise tarbeks.
  • Halduspiiride muudatused kinnitab Vabariigi Valitsus vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele (§ 3 lg. 1).
  • Vastavalt Vabariigi Valitsuse 24.09.1996. a. määruse nr 233 punktile 2 on Maa-amet volitatud otsustama haldusüksuste piiride korrigeerimise üle lähtuvalt maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustest.
Vene topograafiline kaart
Omavalitsuse piiride kandmine topokaardile

Asustusüksuste lahkmejooned

Asustusüksuste nimed ja piirid rahvaloenduskaardil 1997.a
Muudatuste kaart
Asustusüksuste lahkmejoonte täpsustamine 2005.a

Kontakt

Viive Paklar


Viimati muudetud: 02.09.2020 14:19
Tagasi algusesse