ESTPOS - riiklik GNSS satelliitandmete keskus

ESTPOS on riiklik GNSS ehk globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi satelliitandmete keskus.

ESTPOS võrku kuulub 29 GNSS-püsijaama, mis katavad ühtlaselt Eestimaa territooriumi. ESTPOS püsijaamade võrgustik on vajalik Eesti geodeetilise referentssüsteemi komponentide jälgimiseks, eelkõige koordinaatide ning maapinna liikumiste määramiseks. Samuti tagab moodne GNSS-püsijaamade võrgustik ka täpse asukohapõhise info kättesaadavuse kogu riigis ja võimaldab reaalajas positsioneerimist 2-3 cm täpsusega. ESTPOS püsijaamade vaatlusandmeid ja GNSS reaalaja mõõtmiste teenust (RTN) on võimalik kasutada kõigil riigiasutustel ja teaduslikel eesmärkidel. Kõik ESTPOS poolt pakutavad andmed ja teenused on tasuta.

ESTPOS püsijaamade vaatlusandmed on lühiajaliselt (viimase 90 päeva kohta) saadaval läbi ESTPOS kasutajaportaali. Vanemad vaatlusandmed on arhiveeritud Maa-ametis ning tehakse kasutajatele kättesaadavaks vastavalt nende vajadustele. Lisaks püsijaamade vaatlusandmete allalaadimisele saab ESTPOS kasutajaportaalis teha ka staatilisi GNSS arvutusi.

ESTPOS püsijaamad ja nende andmed on kaasatud mitmetesse rahvusvahelistesse projektidesse. Neli ESTPOS GNSS-püsijaama kuuluvad EPN (Euroopa püsijaamade võrk) koosseisu ja üheksa GNSS-püsijaama EPOS (European Plate Observing System) võrku. ESTPOS püsijaamade andmeid kasutatakse Põhjamaade Geodeesiakomisjoni töögruppide ja Euroopa Referentsraamistike Komisjoni (EUREF) töögruppide töös.

ESTPOS GNSS-püsijaamade võrk

Juurdepääs andmetele

Kontakt

Karin Kollo
Jaanus Metsar


Viimati muudetud: 16.04.2024 13:16
Tagasi algusesse