Kõrgusandmed

LiDAR-mõõdistatud punktipilved
Maapinna, maakatte ja taimkatte kõrgusmudelid
Eesti põhikaart 1:10 000 horisontaalid ja kõrguspunktid
Värviline ja halltoonides reljeefivarjutus
Nõlvakalded raster ja vektorkujul
Mudel kogu mereranniku ja Tartu piirides Emajõe kallaste kohta


Viimati muudetud: 08.12.2023 08:47
Tagasi algusesse