EuroGlobalMap

EuroGlobalMap (EGM) on 1: 1 miljonile mõõtkavas andmekogu, mis hõlmab 45 Euroopa riiki ja nende territooriume.
EGM kasutatav koordinaatsüsteem on geodeetiline referentssüsteem ETRS89-WGS84 (pikkus- ja laiuskraadid kümnendsüsteemis). Kõige uuem versioon EGM v5.1 on kasutajatele saadaval alates 2012. a maist.
EGM andmeid saab edukalt kasutada nii planeerimise, monitooringute kui ka võrguanalüüside taustainfona. Andmekogu sisaldab 6 teemat:

 • administratiivpiirid;
 • vetevõrk;
 • transpordivõrk;
 • asustus;
 • kõrgusinfo;
 • kohanimed.

EGM geo-andmebaasi mudelis on kõik nähtusklassid kogutud ühte unikaalsesse andmekogusse. Erinevaid teemasid ei ole andmebaasi tasemel eristatud. Nähtusklassid on lihtsalt eristatud objektide liigi järgi: alad, jooned, punktid. Nähtusklassid sisaldavad erinevaid atribuutväljasid. Erinevad nähtused on nähtusklassides eristatud alltüüpidega. Alltüüpide atribuudid jagunevad omakorda kodeeritud domeenideks.
EGM geo-andmebaasi teemad sisaldavad järgmist informatsiooni:

 • Administratiivpiirid: informatsioon administratiivüksuste kohta kuni NUTS3 tasemeni ja administratiivhierarhiat. Lisatud on administratiivtasemete ühtsustatud kodeerimissüsteem.
 • Vetevõrk: veekogud, veealad, rannikualad ja hüdroloogilised rajatised (tammid).
 • Transpordivõrk: teed, raudteed, praamiliinid, lennuväljad. Kõik transpordiklassid on koondatud ühtseks võrguks.
 • Asustus: asustusalad ja asustatud punktid, nende nimetused ja elanike arv.
 • Kõrgusandmed: reljeefi iseloomulikumad kõrguspunktid.
 • Kohanimede nähtusklassis on tekstina välja toodud tähtsamate geograafiliste alade nimetused, mida pole vektorandmetena EGM andmebaasis kujutatud, kuid mida on vaja kartograafilisel eesmärgil.

EGM metaandmed on kooskõlas ISO 19115 standardiga.
Andmeid saab alla laadida nii riikide kaupa kui kogu Euroopa ulatuses.

Täpsemat informatsiooni EGM projekti ja andmete kättesaadavuse kohta saab EuroGeographics-i kodulehelt.

Andmete kasutamine

Andmeid saab alla laadida riikide kaupa ja kogu Euroopa ulatuses.
Laadi EGM andmed alla

Kontakt

Anu Kaljula


Viimati muudetud: 16.01.2023 16:17
Tagasi algusesse