Liigu edasi põhisisu juurde

Kinnisomandi kitsendused

Lähtuvalt Eesti Vabariigi põhiseadusest ja täiendatud asjaõigusseadusest on omanikul täielik võim oma asja üle nii vallata, kasutada ja käsutada kui seadus ei ole sätestanud omandile täiendavaid kitsendusi. Lähtuvalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 32 ei tohi omandit kasutada üldiste huvide vastaselt. Kinnisomandi esemeks on kinnisasi, mis on kantud kinnistusraamatusse. Kinnistusraamatut peetakse kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste kohta. Asjaõigused omakorda jagunevad omandiks ja piiratud asjaõigusteks, kus asjaõiguse tekkimiseks on vajalik kinnistusraamatusse kandmine.

Kinnisomandi kitsendused on seadusjärgselt kehtestatud kinnisomandi kasutamise piirang või piirangute kompleks, mille tulemusena kinnisasja omanik kaotab õiguse teostada piiranguteta omandit asja üle. Kitsendused on kehtestatud kaitsmaks ja reguleerimaks teatud nähtusi, mis on seotud kinnisomandi kasutamise ja käsutamisega ning algatatud riigi poolt ja ühiskonna huvides.

Omandi täieliku võimu kinnisasja üle võib piirata seaduslike kitsendustega või piiratud asjaõigustega, mis on seatud teiste isikute kasuks. Kinnisomandi kitsendused on seaduslikud omandi piirangud, mis ei ole eraldi asjaõigused ning mida seeläbi ei pea kinnistusraamatusse kandma kitsenduste tekkimiseks.

Kohtuotsuse või tehinguga seatud kitsendused kehtivad juhul kui need on kantud kinnistusraamatusse. Seadusjärgseid kitsendusi saab muuta või lõpetada ainult kohtuotsuse või siis tehinguga, mille tulemusena kitsendus muutub piiratud asjaõiguseks.

Omand, omandi kitsendused ja piiratud asjaõigus

Vastavalt kehtivale Maakatastriseadusele ja Maakatastri pidamise korrale, lasub katastripidajal seaduslik kohustus registreerida kinnisomandi kitsendustega seotud andmed.

Arvestades aga asjaolu, et enamik kinnisomandi kitsendusi on seadusjärgsed, s.t peavad olema sätestatud seaduses ning kehtivad selliselt kõigi kinnisasja või teiste isikute suhtes vastavalt selle seaduse jõustumisest, ei saa kitsenduste registreerimine maakatastris olla aluseks kitsenduse tekkimisele.

Kitsenduste registreerimine maakatastris on informatiivse eesmärgiga ning katastripidajal on kohustus koguda sellega seoses andmeid, mis võimaldavad väljavõtet katastriüksuse suhtes. Seega kõik kanded, mis teostatakse katastri infotehnoloogilisse andmebaasi või kaartidele on kitsenduse registreerimine.


Viimati muudetud: 19.11.2019 08:21
Tagasi algusesse