Liigu edasi põhisisu juurde

Kitsenduste selgitamine ja registreerimine

Katastriüksuse kasutamise kitsenduste väljaselgitamine on kitsendusi põhjustavate objektide asukoha määramine nende registreerimiseks katastris. Nende ruumiobjektide alusel määratakse kitsenduste mõjualad kitsenduste kaardil.

Vastavalt Maakatastriseaduse § 191 on kitsendusi põhjustava objekti omanik (valdaja) kohustatud tellima kitsendusi põhjustava objekti selgitamise, kui kitsendust põhjustava objekti kohta ei peeta riiklikku andmekogu.

Kitsenduste selgitamise tehnilised tingimused on toodud Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 Katastriüksuse moodustamise kord § 27 ja § 28.

Kitsendusi põhjustavate objektide asukoha määramine

1. Kitsenduste selgitamiseks tuleb esmalt taotleda katastripidajalt kitsenduste väljaselgitamise tingimused. Kitsenduste väljaselgitamise tingimuste taotlus tuleb esitada e-kirja teel digiallkirjastatult (kpo omaniku allkirjaga) kitsendused@maaamet.ee.

Kitsenduste väljaselgitamise tingimuste taotluses peab olema märgitud:

  • Kitsenduste selgitamise tellija andmed (objekti omaniku andmed)
  • Kitsenduste selgitamise asukoht (maakond, vald)
  • Selgitatavad kitsendusi põhjustavad nähtused ('Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri' ( 64.5 KB, 30.12.2019 ) )
  • Kitsenduste selgitamise põhjus (uus, registreeritud objekti muutmine, lähteülesande pikendamine)
  • Digitaaalse toimiku esitaja andmed (nimi, isikukood, kontaktandmed)
  • Esitavate ruumiandmete formaat ja struktuur (ruumiandmete formaat, tabelandmete struktuur)

2. Maa-ameti katastri arendusosakond vaatab üle laekunud taotluse ning lepib kokku andmeesitajaga vajalikud andmetöötlemise või andmevahetuse toimingud. Kokkuleppe saavutamisel esitatakse kitsenduste väljaselgitamise tingimused, mis on aluseks kitsenduste selgitamise läbiviimiseks ja ruumiandmete esitamiseks kitsenduste kaardile ühe aasta jooksul.

3. Vastavalt kitsenduste väljaselgitamise tingimustele teostatakse kitsendusi põhjustava objekti asukoha määramine ja digitaalse toimiku koostamine.

Kitsenduste selgitamise digitaalne toimik peab sisaldama, kui tingimustes ei ole määratud teisti:

  • kitsenduste selgitamise seletuskirja (objekti asukoha määramise seletuskiri, töö teostaja, andmete täpsus, jne)
  • kitsendusi põhjustava objekti asukoha digitaalsed ruumiandmed ja tabelandmed (SHP, TAB või DGN, DWG, DXF )
  • kustutamisele määratud kpo identifikaatorid (VID)

Selgitatud andmete maakatastrile registreerimiseks esitamine

Kitsendusi põhjustava objekti ruumiandmete esitamine
Kitsenduste selgitamise digitaalne toimik tuleb esitada e-kirja teel kitsendused@maaamet.ee, kui tingimustes ei ole määratud teisiti. Toimiku materjalid tuleb digiallkirjaga allkirjastada andmeesitaja poolt.

Loe lisaks

Kontakt

Küsimused kitsenduste registreerimise kohta
kitsendused@maaamet.ee

Kitsenduste andmete registreerimine
Erik Valdmaa


Viimati muudetud: 01.02.2021 01:01
Tagasi algusesse