Kitsenduste selgitamine ja registreerimine

Seoses Kitsenduste infosüsteemi uuendamisega on kõik enne 01.01.2021 kuupäeva tehtud tüüptingimused aegunud ja kitsenduste registreerimisel tuleb alates 01.01.2023 esitada kitsendusi uue tüüptingimuste alusel.

Katastriüksuse kasutamise kitsenduste väljaselgitamine on kitsendusi põhjustavate objektide asukoha määramine nende registreerimiseks katastris. Nende ruumiobjektide alusel määratakse kitsenduste mõjualad kitsenduste kaardil.

Vastavalt Maakatastriseaduse § 191 on kitsendusi põhjustava objekti omanik (valdaja) kohustatud tellima kitsendusi põhjustava objekti selgitamise, kui kitsendust põhjustava objekti kohta ei peeta riiklikku andmekogu.

Kitsenduste selgitamise tehnilised tingimused on toodud Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 Katastriüksuse moodustamise kord § 27 ja § 28.

Kitsendusi põhjustavate objektide asukoha määramine

Katastripidajal on väljatöötatud kitsenduste väljaselgitamise tüüptingimused kitsendusi põhjustavate objektide esitamiseks. Nende tingimustega nõustumisel tuleb eeltäidetud tüüptingimused edastada allkirjastatult e-kirja teel aadressile kitsendused@maaamet.ee

Kitsenduste väljaselgitamise tüüptingimused kitsendusi põhjustavate objektide esitamisel ( 29.3 KB, 6.07.2023 )

Kitsendusi põhjustavate objektide nimekiri ( 17.4 KB, 3.06.2022 ) (töölehed Lisa 1 ja Lisa 2)

Näidisfailid: JSON ( 1.1 KB, 12.01.2023 ) ja SHP ( 1.6 KB, 12.01.2023 )

Juhul kui soovitakse kasutada andmetöötlemisel teisi tehnilisi tingimusi, kui on toodud tüüptingimustes tuleb esitada lihtkirjalik taotlus katastripidajale tingimuste väljastamiseks.

Selgitatud andmete maakatastrile registreerimiseks esitamine

Kitsendusi põhjustava objekti ruumiandmete esitamine

Kitsenduste selgitamise digitaalne toimik esitatakse elektrooniliselt läbi kitsenduste kaardi rakenduse.

  1. Kitsenduste selgitamiseks esitab andmete omanik esmalt täidetud kitsenduste tüüptingimused digiallkirjastatult (kpo omaniku allkirjaga) kitsendused@maaamet.ee
  2. Maa-ameti katastri arendusosakond vaatab üle laekunud taotluse ning avab esitajale ligipääsu andmete esitamiseks kitsenduse rakendusse kitsendused.maaamet.ee.
  3. Andmete esitaja laeb andmed vastavalt kitsenduste tüüptingimustele kitsenduste rakendusse ning kinnitab need oma allkirjaga.
  4. Andmete edukal laadimisel ja kinnitamisel saadetakse andmeesitajale teade andmete registreerimise kohta kitsenduste süsteemis.

Loe lisaks

Kontakt

Küsimused kitsenduste registreerimise kohta
kitsendused@maaamet.ee

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)


Viimati muudetud: 06.07.2023 12:57
Tagasi algusesse