Kaardilehtede süsteemid

Kaasaegne Eesti kaardilehtede süsteem ehk kaardinomenklatuur on kasutusel alates 1995. aastast. Maa-ameti tellimusel töötas selle välja Harli Jürgenson.

Kaardilehtede süsteemi aluseks on 1:200 000 mõõtkavas kaardilehtede jaotus, mis põhineb Balti regiooni ühtsel lehejaotusel.

Kaardilehed on orienteeritud telgmeridiaani järgi, x-koordinaat suureneb põhja- ja y-koordinaat ida suunas.

Eesti kontuur ja 1:200000 mõõtkavas kaardiruudustik
Kaardilehtede jaotus 1:200 000

1:20 000 ja 1:10 000 kaardilehed

Jagades 1: 200 000 kaardilehe 100 väiksemaks ruuduks (numeratsioon algab alt vasakust nurgast), siis saame Eesti põhikaart 1:20 000 kaardilehe.

Eesti põhikaart 1:20 000 (nn trükikaart) on jagatud 50x50 cm suurusteks kaardilehtedeks, ühel lehel kujutatud maa-ala on 10x10 km.
Kaardilehe number on neljakohaline ning koosneb kahest osast:

  1. 1:200 000 lehe number
  2. 1:20 000 lehe number (00-99)

Kahte numbrit omavahel eraldatakse punktiga, näiteks 64.10

Vasakul 1:20 000 ja paremal 1:10 000 kaardilehe numeratsiooni tuletamine

Eesti põhikaart 1:10 000 (nn digitaalkaart) on võimalik samuti jagada 50x50 cm suurusteks kaardilehtedeks, kaardilehel kujutatud maa-ala on 5x5 km.
Jagades 1:20 00 kaardilehe neljaks (numeratsioon algab jällegi alt vasakult nurgast) saame 1:10 000 kaardilehe, mille number on viiekohaline ja koosneb järgmistest osadest:

  1. 1:200 000 lehe number
  2. 1:20 000 lehe number (00-99)
  3. 1:10 000 lehe number (1-4)

Erinevalt 1:20 000 kaardilehe nomenklatuurist siin numbreid omavahel punktiga ei eraldata, näiteks 64103

1:100 000 ja 1:50 000 kaardilehed

Jagades 1: 200 000 kaardilehe neljaks on tulemuseks 1:100 000 kaardileht, millel on nomenkletuuris kolmekohaline number (näiteks 641).

1:100 000 leht jagamisel neljaks, on tulemuseks 1:50 000 kaardileht, mida kirjeldatakse neljakohalise numbriga (näiteks 6411).

Vasakul 1:100 000 ja paremal 1:50 000 kaardilehe numeratsiooni tuletamine

Eesti topograafiline kaart 1:50 000 on jagatav 50x50 cm suurusteks kaardilehtedeks, millel kujutatud maa-ala on 25x25 km.

Erinevalt 1:20 000 kaardilehe nomenklatuurist siin samuti numbreid omavahel punktiga ei eraldata.

1:2000 kaardilehed

1:2000 kaardilehed on samuti 50x50 cm ruudud, mis kujutavad maa-ala 1x1 km.

Kaardilehele numbri omistamiseks jagatakse 1:10 000 see 25 leheks. Number on kuuekohaline ning moodustub lehe alumise vasaku nurga ristkoordinaatidest (näiteks 504604), esimesel kohal kolm viimast x-koordinaati ning teisel kohal y-koordinaat kilomeetrites.

1:2000 ruudustiku numeratsiooni tuletamine

Viimati muudetud: 18.03.2024 09:04
Tagasi algusesse