Liigu edasi põhisisu juurde

Laadi ETAK andmed alla

  Allolevad ruumiandmed on igaühele vabaks kasutamiseks. Palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Aluskaart: Maa-amet 2020 või 23.10.2020"). Andmeid alla laadides nõustute avaandmete kasutamise tingimustega.

Küsimused ja tagasiside on oodatud aadressil avaandmed@maaamet.ee

Eesti topograafia andmekogu tuumandmed

Kaardilehe otsing

Kaardilehtede piire ja numbreid näeb kaardirakenduses 1:2000, 1:10000 and 1:20000 lehtede jaotuse järgi.

 
 
Kogu Eesti andmestik korraga
Kogu Eesti andmestik teemade kaupa
TeemaEsri ShapeMapinfo TABMicrostation DGNAutocad DXF
Ehitised SHP (119M) TAB ( 95M) DGN ( 84M) DXF (110M)
Kõlvikud SHP (591M) TAB (392M) DGN (486M) DXF (871M)
Pinnamood SHP ( 11M) TAB (7.5M) DGN (8.5M) DXF ( 10M)
Tehnovõrgud SHP (2.8M) TAB (1.8M) DGN (2.2M) DXF (2.7M)
Transport SHP (152M) TAB (104M) DGN (108M) DXF (166M)
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised SHP (266M) TAB (168M) DGN (205M) DXF (332M)
Abimaterjalid
Andmed uuenevad automaatselt igal nädalavahetusel.

Viimati muudetud: 28.05.2020 14:54
Tagasi algusesse