[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Digitaalsete halduspiiride tekkelugu


Järgnevas on antud selgitusi Eesti haldus- ja asustusjaotuse piiride tekke ning piiride muutmisvõimaluste kohta.

  • Kanded katastrikaardile teeb katastripidaja. Katastrikaardile kantakse riigipiir, maakonna, valla ja linna halduspiirid, alevi, aleviku, küla, katastripiirkonna, asumi ja katastriüksuste piirid ning katastritunnused vastavalt maakatastriseaduse § 11 lõikele 3.
  • Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 4 kantakse haldusüksuste piirid maakatastri kaardile.

Omavalitsuste piirid

  • Omavalitsuste piirid seisuga 01.01.1994 on topograafilistele kaartidele M 1 : 50 000 ( 42-o) kantud RE "Eesti Maauuringud" poolt, mis on aluseks ka digitaalsetele halduspiiridele.

    Vene topograafiline kaart

  • Halduspiirid digitaliseeriti 1996. a. RE Eesti Kaardikeskuses ja olid esimesena kasutusel Eesti Baaskaardil M 1:50 000 ja hiljem kohandati neid katastrikaardi M 1:10 000 järgi katastripidamise tarbeks.
  • Halduspiiride muudatused kinnitab Vabariigi Valitsus vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele (§ 3 lg. 1).
  • Vastavalt Vabariigi Valitsuse 24.09.1996. a. määruse nr 233 punktile 2 on Maa-amet volitatud otsustama haldusüksuste piiride korrigeerimise üle lähtuvalt maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustest.

Asustusüksuste lahkmejooned

 
 
 
 
_